Domů » PREZENTACE

Úvodní znělka – ZDE

Dopolední blok – I. část

 • Výzkum orientovaný na Mise, příležitosti aplikovaného výzkumu v Ústeckém kraji – Tomáš Holinka, vedoucí oddělení Strategie S3, Ministerstvo průmyslu a obchodu (prezentace ZDE)
 • Představení nové verze Regionální inovační strategie Ústeckého kraje, prioritní domény, strategické projekty a nástroje – Zdeněk Hušek, RIS3 manažer Ústeckého kraje, Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s. (prezentace  ZDE)
 • Představení připravovaných výzev pro podporu výzkumu z Operačního programu Spravedlivá transformace – Jan Hlaváček, vedoucí oddělení metodiky spravedlivé transformace, Ministerstvo životního prostředí (prezentace  ZDE)
 • Představení připravovaných výzev pro podporu výzkumu z úrovně Technologické agentury České republiky – Milly Kuželková, regionální koordinátorka pro Ústecký a Karlovarský kraj, Technologická agentura České republiky (prezentace  ZDE)

Dopolední blok – II. část

 • Principy a nástroje otevřených inovací – Robert Hruška, expert pro inovace, ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. (prezentace  ZDE)
 • Dotační programy Ústeckého kraje pro podnikatele – Voucher pro podporu podnikání, Inovační voucher a Digitální voucher – Iva Tomešová, vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a transformace, Krajský úřad Ústeckého kraje (prezentace  ZDE)
 • Další finanční nástroje pro podporu průmyslové transformace – Tereza Caklová, specialista na dotační poradenství a finanční nástroje, PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. (prezentace ZDE)
 • Podpůrné programy Inovačního centra Ústeckého kraje – Jan Wedlich, manažer rozvoje podnikání, Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s. (prezentace  ZDE)
 • Projekty na podporu rozvoje lidských zdrojů – Job Watch – Gabriela Nekolová, garantka Pilotního ověření nástroje Job Watch, Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s. (prezentace  ZDE)
 • Projekty na podporu rozvoje lidských zdrojů – Welcome office – Alena Hájková, garantka Pilotního ověření nástroje Welcome Office, Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s. (prezentace  ZDE)

Odborný blok „ENERGETIKA“

 • Příklady dobré praxe: obnovitelné zdroje energie a energetická chudoba – Michaela Valentová, vědecko-výzkumná pracovnice Fakulty elektrotechniky, České vysoké učení technické v Praze (prezentace  ZDE)
 • Krajský energetický management – Jan Glos, energetický manažer pro Ústecký kraj, Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace (prezentace  ZDE)
 • Strategický projekt GET Centre UJEP – Jan Novotný, docent Ústavu strojů a energetiky, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství (prezentace  ZDE)
 • Strategický projekt SYNERGYS – Antonín Tym, manažer výzkumné infrastruktury RINGEN, Univerzita Karlova (prezentace ZDE)
 • Strategické záměry Skupiny Sev.en v oblasti energetiky – Pavel Farkač, manažer rozvojových a transformačních projektů, Sev.en Inntech a.s. (prezentace  ZDE)

Odborný blok „DIGITALIZACE“

 • Digitální perspektivy podnikání v Ústeckém kraji – Michal Čermák, Content Manager and Analyst, Asociace pro aplikovaný výzkum v IT, z. s. (prezentace  ZDE)
 • Představení služeb EDIH pro MSP – David Pešek , Innovation manager, Evropské centrum pro digitální inovace ČVUT (prezentace  4_2_David_Pesek_Představení služeb EDIH pro MSP)
 • Představení záměru Laboratoře robotiky a technologií (LART) pro MSP – Jan Wedlich, manažer rozvoje podnikání, Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s. (prezentace  ZDE)
 • Představení iniciativy AI klub – Lukáš Rejchrt, Key Account Manager, Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s. (prezentace  ZDE)

Odborný blok „ZELENÁ CHEMIE A NANOTECHNOLOGIE“

 • Stav nanotechnologického průmyslu v ČR a jeho trendy – Jan Procházka, jednatel, Advanced Materials-JTJ s.r.o. z Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, z. s. (prezentace  ZDE)
 • Komplexní recyklace lithiových baterií – Pavel Janoš, profesor Fakulty životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; Stanislav Cingroš, jednatel, APPSEN s.r.o. (prezentace  ZDE)
 • Nanovlákenné a nanokompozitní materiály pro širokou škálu aplikací – Pavla Čapková, profesorka, Přírodovědecké fakulty, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (prezentace ZDE)

Odborný blok „KULTURNÍ A KREATIVNÍ ODVĚTVÍ“

 • Strategie podpory KKO z pohledu EU a ČR – Jakub Bakule, analytik, Kreativní Praha, z. ú. (prezentace  ZDE)
 • Mapování a příprava strategie KKO Ústeckého kraje – Alexander Olah, koordinátor pro Kulturní a kreativní odvětví, Ústecký kraj (prezentace  ZDE)
 • Aktivity Fakulty umění a designu UJEP v oblasti Kulturních a kreativních odvětví a přesahy na region – Michal Koleček, proděkan pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (prezentace  ZDE)
 • KUMST: kreativitou k inovacím – David Severa, manažer kreativního hubu, KUMST kreativní hub Brno (prezentace  ZDE)