Domů » Program-2019-zaznam

TÉMA: MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

17. – 18. 6. 2019
Hrad Litoměřice
Tyršovo náměstí 68, 412 01 Litoměřice

Záštitu nad akcí převzalo
Ministerstvo zahraničních věcí ČR

PROGRAM AKCE 2019

1. DEN | PONDĚLÍ 17. 6. 2019

13:30 – 14:00 / Registrace účastníků

14:00 – 14:05 / Zahájení

 • Martin Klika, 1. náměstek hejtmana, Ústecký kraj

14:05 – 14:45 / Evropský rozměr procesu restrukturalizace

 • Gabriela Nekolová, předsedkyně, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
 • Renata Eisenvortová – členka Poradní komise pro průmyslové změny, Evropský hospodářský a sociální výbor

14:45 – 16:00 / Výměna zkušeností z oblasti transformačních a restrukturalizačních politik

Zástupci uhelných regionů
České republiky:

 • Martin Klika, 1. náměstek hejtmana, Ústecký kraj
 • Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana pro RE:START, Moravskoslezský kraj
 • Josef Janů, radní, Karlovarský kraj

Německa:

 • Dagmar Schmidt, předsedkyně, Lausitzer Perspektiven e. V.
 • Klaus Freytag, pověřenec saského předsedy vlády pro oblast Lužicka

Polska:

 • Katarzyna Tarnowiecka, ředitelka Divize pro podporu ekonomiky a investic Odboru hospodářství, Úřad maršálka Dolnoslezského vojvodství
 • Tomasz Krzeszowiec, zástupce ředitele Odboru hospodářství, Úřad maršálka Dolnoslezského vojvodství

Slovenska:

 • Zuzana Nádaská, hlavný štátny radca, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
 • Magdaléna Hájeková, hlavný štátny radca, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

16:00 – 17:00 / Vize dalšího rozvoje restrukturalizačních aktivit

 • Diskuse – moderuje Karel Firla, EU konzultant

17:00 / Shrnutí závěrů workshopu

Na fóru je zajištěno tlumočení ČJ – AJ.
Změny v programu vyhrazeny.
Účast na akci bez poplatku.

2. DEN | ÚTERÝ 18. 6. 2019

8:30 – 9:00 / Registrace účastníků

9:00 – 9:10 / Zahájení

 • Oldřich Bubeníček, hejtman, Ústecký kraj

9:10 – 9:30 / Úvod do tématu

 • Gabriela Nekolová, předsedkyně, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

9:30 – 10:30 / Příklady zahraničních projektů a spolupráce

 • Zapojení kraje v mezinárodních projektech: Zdeněk Hušek, referent, Ústecký kraj
 • Možnosti a výzvy česko-německé přeshraniční spolupráce: Milan Pátek, předseda představenstva a ředitel, ITC – Institut für Transnationale Zusammenarbeit e. V., Dresden
 • Potenciál spolupráce v oblasti autonomní mobility: Petr Achs, RIS3 developer, Ústecký kraj / UJEP
 • Platforma pro mezinárodní spolupráci vědy a průmyslu: Antonín Tym, manažer, výzkumná infrastruktura RINGEN
 • Rozvojová spolupráce Litoměřice / ShineBean (Keňa): Renata Rokůsková, ředitelka, ShineBean

10:30 – 10:45 / Coffee break

10:45 – 12:15 / Zahraniční investoři ano či ne

 • Zahraniční investice v kontextu státních pobídek: Pavel Chovanec, ředitel Divize investic, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
 • Zahraniční investice a regionální ekonomika ve vazbě na Ústecký kraj: Jaroslav Koutský, děkan Fakulty sociálně ekonomické, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
 • SPZ Joseph – městská průmyslová zóna: Jan Paparega, primátor, statutární město Most
 • Bariéry rozvoje: Pavel Sovička, generální ředitel, Panattoni Europe

Panelová diskuze

Moderuje: Jaroslav Koutský, děkan Fakulty sociálně ekonomické, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

 • Pavel Chovanec, ředitel Divize investic, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
 • Pavel Sovička, generální ředitel, Panattoni Europe
 • Jan Paparega, primátor, statutární město Most
 • Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Martin Klika, 1. náměstek hejtmana, Ústecký kraj
 • Jaroslav Krch, ředitel, SPZ Triangle, příspěvková organizace

12:15 – 13:30 / Oběd, ochutnávka mezinárodní kuchyně

13:30 – 14:15 / Zahraniční trhy

 • Podpora exportu: Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Exportní země, překážky při vstupu na zahraniční trhy: Kryštof Rygl, exportní konzultant, CzechTrade / Česká agentura na podporu obchodu
 • Nové příležitosti v kontextu ekonomické transformace regionu: Michal Soukup, Asset management, Sev.en Energy

14:15 – 16:00 / Pracovní síla v kontextu mezinárodní spolupráce

 • Zaměstnávání cizinců: Jaroslav Kunc, ředitel odboru zaměstnanosti, Úřad práce ČR v Ústí nad Labem
 • Problematika integrace zahraničních pracovníků: Jan Kubíček, zástupce ředitelky, Poradna pro integraci, z.ú.
 • Praxe z pohledu zaměstnavatele: Ilja Boraň, vedoucí analytického oddělení, personalistiky a mezd, Krajská zdravotní, a.s.
 • Popis relokačního procesu: Pavel Špaček, Area Sales Director, Advantage Consulting, s.r.o.
 • Zaměstnávání občanů třetích zemí z pohledu zákona o pobytu cizinců: Jakub Valkus, Ministerský rada, Ministerstvo vnitra ČR

Panelová diskuze

Moderuje: Gabriela Nekolová, předsedkyně, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

 • Jan Kubíček, zástupce ředitelky, Poradna pro integraci, z.ú.
 • Jaroslav Kunc, ředitel odboru zaměstnanosti, Úřad práce ČR v Ústí nad Labem
 • Jakub Valkus, Ministerský rada, Ministerstvo vnitra ČR
 • Zdeňka Hamousová, starostka, město Žatec
 • Martin Klika, 1. náměstek hejtmana, Ústecký kraj
 • Ilja Boraň, vedoucí analytického oddělení, personalistiky a mezd, Krajská zdravotní, a.s.

Doprovodný program:

 • Virtuální realita
 • Ochutnávka mezinárodní kuchyně
 • Prezentace partnerů
 • B2B setkání a konzultace

Na fóru je zajištěno tlumočení ČJ – AJ.
Změny v programu vyhrazeny.
Účast na akci bez poplatku.