Domů » Ročník 2018 » Program 2018

REGION 4.0 / Příležitosti a hrozby čtvrté průmyslové revoluce v kontextu Ústeckého kraje

4. – 5. 6. 2018
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem
Špitálské náměstí 3517, 400 01 Ústí nad Labem

PROGRAM AKCE 2018

 
Záštitu nad akcí převzali:
– Ministerstvo průmyslu a obchodu
– Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj
 

REGISTRACE

1. DEN | PONDĚLÍ 4. 6. 2018

8:30 – 9:00 / Registrace účastníků

9:00 – 9:10 / Zahájení

9:10 – 9:30 / Přivítání účastníků

 • hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček,
 • předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a zástupkyně zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Gabriela Nekolová                      

9:30 – 11:30 / CO JE TO 4.0

 • Regionální aspekt: G. Nekolová, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
 • Role státní správy: M. Hronza, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Role samosprávy: Z. Tůma, KPMG Česká republika, s.r.o.
 • 4.0 v kontextu transformace uhelných regionů: D. Koppitz, Ministerstvo pro místní rozvoj

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Z ÚK

 • Dopravní model: O. Smíšek, České vysoké učení technické
 • Globální podnikání z ÚK: A. Smetana, Grid Consulting & Trading s.r.o.
 • Příklady krajské samosprávy: Jelínek, Krajský úřad Ústeckého kraje
 • Výuka SAP na VŠ: L. Sehnal, AGC Flat Glass Czech, J. Koutský, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Úspěšný start-up: J. Veverka, Videobydlení s.r.o.
 • Predikce výroby: D. Zejbrdlik, Glanzstoff – Bohemia s.r.o.

11:30 – 13:00 / Oběd

13:00 – 14:45 / 1. TÉMATICKÝ BLOK – PRŮMYSL 4.0

MODERÁTOR: J. Holoubek, Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Panelisté:

 • M. Hronza, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • P. Chovanec, CzechInvest
 • Z. Tůma, KPMG Česká republika, s.r.o.
 • R. Bízková, Úřad zmocněnce vlády MSK, ÚK a KVK
 • J. Švehla, Chart Ferox, a.s.

14:45 – 15:15 / Coffee break

15:15 – 17:00 / 2. TÉMATICKÝ BLOK – PRÁCE 4.0

MODERÁTOR: J. Vaňásek, Úřad zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Panelisté:

 • M. Klika, Ústecký kraj
 • P. Hůrka, Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • J. Holoubek, Svaz průmyslu a dopravy České republiky
 • M. Kopicová, Národní vzdělávací fond, o.p.s.
 • D. Zejbrdlik, Glanzstoff – Bohemia s.r.o.

17:00 – 20:00 / Společenské setkání, raut

2. DEN | ÚTERÝ 5. 6. 2018

8:30 – 9:00 / Registrace účastníků

9:00 – 10:45 / 3. BLOK – VÝZKUM 4.0

MODERÁTOR: P. Očko, Technologická agentura České republiky

Panelisté:

 • R. Holý, Národní centrum průmyslu 4.0 a Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
 • H. Kempa, Saské státní ministerstvo hospodářství a práce
 • P. Hrubeš, České vysoké učení technické
 • T. Siviček, Inovační centrum Ústeckého kraje
 • M. Biák, Technická univerzita Chemnitz
 • Přeshraniční spolupráce
 • Příklady dobré praxe výzkumu

10:45 – 11:15 / Coffee break

11:15– 13:00 / 4. BLOK – VZDĚLÁVÁNÍ 4.0

MODERÁTOR: B. Kartous, EDUin

Panelisté:

 • I. Valachová, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • P. Pešat, Krajský úřad Ústeckého kraje
 • O. Brayer, projekt Stages
 • J. Mareš, Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov
 • M. Čápová, Základní škola Neštěmická
 • M. Novák, prorektor pro vědu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • M. Černý, koordinátor akreditací Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • L. Rejchrt, zakladatel společnosti Edhance, s.r.o.

13:00 – 14:00 / Oběd

Doprovodný program:

 • Virtuální realita
 • 3D tiskárna

Na fóru je zajištěno tlumočení ČJ – AJ.

Změny v programu vyhrazeny.

Účast na akci bez poplatku.