Domů » Ročník 2017 » Prezentace

Brožura: Ústecký kraj – Otevřená náruč investicím 2017

Prezentace 1. den – dopolední blok

Zhodnocení podnikatelského prostřední – A. Hájková, CI, J. Kuszniruková, ÚK

Podpora investic v Ústeckém kraji – K. Kučera, CI

Strategie hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK – G. Nekolová, Úřad vládního zmocněnce

Strategie hospodářské restrukturalizace – R. Eisenvortová, Poradní komise pro průmyslové změmy Evropského sociálního a hospodářského výboru

Prezentace 1. den – odpolední blok

Zkušenosti a záměry firem

M. Ryan, Yankee Candle

M. Munzarova, Nanovia s.r.o.

Nové technologie pro koncept SMART regionu

SMART – chytré město a chytrý region – J. Jílková, UJEP

SMART region v souvislostech – otevřená data, internet věcí, průmysl 4.0 – J. Stich, Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Město a otevřená data – základ pro SMART city – T. Kejzlar, Magistrát města Děčín

Autonomní vozidla a SMART city – M. Štěpán, Idiada CZ, a.s.

Koncipování SMART city/regionu v Singapuru – M. Iwachow, IBM

SMART přístupy pro zlepšování image regionu – V. Hruška, UJEP

2. den

Workshop 1, 3 – Koncepčně řízené veřejné SMART služby

Založení projektu SMART city – P. Nácovský, Panatec, s.r.o.

Systémový přístup a BIG data – B. Urban, RASC

Financování SMART city – P. Nácovský, Panatec, s.r.o.

Digitální transformace – P. Tiller, MV ČR odbor hlavního architekta

Terminály a jejich možnosti v identitním a platebním prostoru – P. Lhotský, Ingenico group

Současný stav komunikace s občany v ČR

Standardy řízení služeb – P. Nácovský, Panatec, s.r.o.

Workshop 2 – Možnosti spolupráce škol a firem 2018 – 2019

Možnosti spolupráce škol a firem – R. Kovař, KÚ ÚK

Rozvoj partnerství mezi firmami a školami pro úspěšné uplatnění absolventů na trhu práce – Mondi Štětí

Rozvoj partnerství mezi firmami a školami pro úspěšné uplatnění absolventů na trhu práce – VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí

Spolupráce SPŠ Teplice a AGC Automotive – příklad dobré praxe

Workshop 4 – Legislativní novinky pro malé a střední podniky

Novinky v olasti ochrany osobních údajů – M. Jabůrková, SPČR, J. Žůrek, Úřad pro ochranu osobních údajů, T. Knížek, Digital City, a.s.