Domů » Ročník 2016 » Program 2016

Program 2016

13. – 14. 6. 2016
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem
Špitálské náměstí 3517, 400 01 Ústí nad Labem

Záštitu nad akcí převzal:
– předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
– Ministerstvo průmyslu a obchodu
– zmocněnec vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj Jiří Cieńciała

1. DEN | PONDĚLÍ 13. 6. 2016

08:30 – 09:00 / REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ A RANNÍ KÁVA

09:00 – 09:05 / ZAHÁJENÍ 1. DNE

09:05 – 12:15 / PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ V ÚSTECKÉM KRAJI
– Podpora podnikání a investic ze strany státu
– Regionální rozvoj podnikatelského prostředí

12:15 – 13:30 / OBĚD

13:30 – 15:00 / WORKSHOPY 1, 2
– Workshop 1: Podpora malého a středního podnikání
– Workshop 2: Výzkum, vývoj, inovace

15:00 – 15:30 / COFFEE BREAK

15:30 – 17:00 / WORSKHOPY 3, 4
– Workshop 3: Využití brownfields pro průmysl a podnikání
– Workshop 4: Kvalifikovaná pracovní síla

17:00 / SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ

2. DEN | ÚTERÝ 14. 6. 2016

08:30 – 09:00 / REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ A RANNÍ KÁVA

09:00 – 09:05 / ZAHÁJENÍ 2. DNE

09:05 – 14:00 / VYUŽITÍ POTENCIÁLU TRADIČNĚ PRŮMYSLOVÝCH OBLASTÍ
V MORAVSKOSLEZSKÉM, ÚSTECKÉM A KARLOVARSKÉM KRAJI

– Příprava Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje
– Spolupráce v evropském kontextu
– Příprava konkrétních opatření pro rozvoj Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje

14:00 / RAUT

_______________________________________________________________________

Po celou dobu konference budou probíhat PREZENTACE (průmyslových zón,
škol a výzkumně-vývojových kapacit Ústeckého kraje), B2B SETKÁNÍ a KONZULTACE.

Na fóru je zajištěno tlumočení: 1. den ČJ – AJ; 2. den ČJ – NJ.

Změny v programu vyhrazeny.