TÉMA: TRANSFER TECHNOLOGIÍ A ZNALOSTÍ

PONDĚLÍ 27. 05. 2024                                               
ÚČAST PREZENČNĚ / BEZ POPLATKU                                                      
Inovační centrum Ústeckého kraje
Velká Hradební 2800/54
400 01 Ústí nad Labem

MODERÁTOR: 

 • Zdeněk Hušek, RIS3 manažer pro inovační ekosystém Ústeckého kraje, Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.
 • Gabriela Nekolová, předsedkyně, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s.
 • Karel Tichý, manažer projektů, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s.

PROGRAM

08:30 – 09:00    Prezentace účastníků

09:00 – 10:15    DOPOLEDNÍ BLOK – NOVINKY V TÉMATU

09:00 – 09:10    Uvítání

 • Jan Schiller, hejtman; Iva Dvořáková, radní pro podporu podnikání, inovací a transformace, Ústecký kraj
 • Gabriela Nekolová, předsedkyně, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s.

09:10 – 09:30    Návrh Zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí a o změně některých souvisejících zákonů

 • Miloslav Nič, člen, Rada pro výzkum, vývoj a inovace

09:30 – 09:45    Transfer technologií a znalostí v kontextu ČR

 • Hana Kosová, expertka, Transfera.cz, spolek

09:45 – 09:55    Jiný pohled na inovace

 • Václav Velčovský, vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

09:55 – 10:10    CUIP: příklady dobré praxe

 • Otomar Sláma, člen kolegia rektorky pro znalostní a technologický transfer a bezpečnost, předseda správní rady Charles University Innovations Prague, Univerzita Karlova

10:10 – 10:35    COFFEE BREAK

10:35 – 11:50    DOPOLEDNÍ BLOK – PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

10:35 – 10:50     Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko – technologické v Praze – projekt CirkTech

 • Milan Petrák, ředitel, Technopark – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

10:50 – 11:05   Transfer znalostí v rámci spolupráce FS ČVUT a ORLEN Unipetrol

 • Tomáš Jirout, proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní

11:05 – 11:20    Podpora spin-off společností

 • David Stíbal, vice director, i&i Prague – biotechnologický inkubátor Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

11:20 – 11:35    Udržitelná doprava v Česko-saském Švýcarsku

 • Ondřej Smíšek, vedoucí, pracoviště Děčín Fakulty dopravní, České vysoké učení technické v Praze

11:35 – 11:50    Vize UJEP v oblasti transferu technologií

 • Jan Slavík, prorektor pro vědu a výzkum, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

11:50 – 12:50    OBĚD

12:50 – 15:15    ODPOLEDNÍ BLOK – PODPŮRNÉ NÁSTROJE TRANSFERU TECHNOLOGIÍ A ZNALOSTÍ

12:50 – 13:00    Specifické potřeby rozvoje VVI a transferu technologií a znalostí v Ústeckém kraji

 • Iva Dvořáková, radní pro podporu podnikání, inovací a transformace, Ústecký kraj

13:00 – 13:10    Podpora transferu technologií – TAČR

 • Petr Konvalinka, předseda, Technologická agentura České republiky

13:10 – 13:20    Proof of Concept – OP TAK

 • Jan Piskáček, generální ředitel, Agentura pro podnikání a inovace

13:20 – 13:30    ICUK PLATINN

 • Jan Wedlich, manažer rozvoje podnikání, Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.

13:30 – 13:40    Rozvoj ekosystému transferu technologií a znalostí

 • Zdeněk Hušek, RIS 3 manažer Ústeckého kraje, Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.

13:40 – 15:15    PANELOVÁ DISKUSE „Podpůrné nástroje pro transfer technologií a znalostí“              

 • Milly Kuželková, regionální koordinátorka pro Ústecký a Karlovarský kraj, Technologická agentura České republiky
 • Jan Piskáček, generální ředitel, Agentura pro podnikání a inovace
 • Jan Wedlich, manažer rozvoje podnikání, Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.
 • Zdeněk Hušek, RIS 3 manažer Ústeckého kraje, Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.
 • Miloslav Nič, člen, Rada pro výzkum, vývoj a inovace

15:15 – 16:00    MATCHMAKING AKTÉRŮ