Domů » Ročník 2017 » Program 2017

Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2017

5. – 6. 6. 2017
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem
Špitálské náměstí 3517, 400 01 Ústí nad Labem

Záštitu nad akcí převzal:
– předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
– Ministerstvo průmyslu a obchodu
– Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kra

PROGRAM AKCE

nové technologie – šance pro restart regionu

1. DEN | PONDĚLÍ 5. 6. 2017

8:30 – 9:00 / Registrace účastníků

9:00 – 9:10 / Přivítání účastníků

 • O. Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
 • G. Nekolová, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a zástupkyně zmocněnce vlády pro Ústecký a Karlovarský kraj

9:10 – 9:30 / Zhodnocení podnikatelského prostředí v Ústeckém kraji

 • A. Hájková, ředitelka regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Ústecký kraj
 • J. Kuszniruková, vedoucí Odboru strategie přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje

9:30 – 9:50 / Podpora investic v Ústeckém kraji

 • K. Kučera, generální ředitel agentury CzechInvest

9:50 – 11:00 / Strategie Hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK

 • G. Nekolová, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a zástupkyně zmocněnce vlády pro Ústecký a Karlovarský kraj
 • G. Horzetzky, státní tajemník Ministerstva hospodářství, energetiky a průmyslu země Severní Porýní-Vestfálsko
 • H. Rüdiger Lange, ředitel organizace Inovativní region Lužicko, videovstup
 • R. Eisenvortová, členka Poradní komise pro průmyslové změny Evropského hospodářského a sociálního výboru

11:00 – 11:45 / Regionální podpora podnikání a nových technologií (panelová diskuze)

 • J. Foldyna, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
 • K. Kučera, generální ředitel agentury CzechInvest
 • M. Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy České republiky
 • F. Jochman, předseda Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje
 • J. Paparega, primátor Statutárního města Most
 • O. Smíšek, vedoucí pracoviště Děčín Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického

11:45 – 13:15 / OBĚD

13:15 – 14:00 / Zkušenosti a záměry firem / Regionální firmy

 • M. Ryan, ředitel závodu společnosti Yankee Candle
 • M. Munzarová, jednatelka společnosti Nanovia, s.r.o.
 • R. Pavlík, generální ředitel společnosti Geomet, s.r.o.

14:00 – 14:30 / Vystoupení ministra průmyslu a obchodu – Význam a podpora nových technologií

 • J. Havlíček, ministr průmyslu a obchodu

14:30 – 15:00 / Tisková konference

14:30 – 16:30 / Nové technologie pro koncept SMART Region

SMART – chytré město a chytrý region

 • J. Jílková, prorektorka pro vědu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

SMART region v souvislostech – otevřená data, internet věcí, průmysl 4.0

 •  J. Stich, ředitel pro inovace společnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Město a otevřená data – základ pro SMART city

 • T. Kejzlar, vedoucí oddělení informačních technologií Magistrátu města Děčín

Autonomní vozidla a SMART city

 • M. Štěpán, obchodní ředitel společnosti Idiada CZ, a.s.

Koncipování SMART city/regionu v Singapuru

 • M. Iwachow, Executive Architect společnosti IBM 

SMART přístupy pro zlepšování image regionu

 • V. Hruška, odborný asistent Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Příprava, rizika a příležitosti aplikace konceptu SMART region (panelová diskuze)

 • A. Rod, ředitel pro výzkum Centra ekonomických a tržních analýz (CETA)
 • T. Kejzlar, vedoucí oddělení informačních technologií Magistrátu města Děčín
 • J. Klusák, energetický manažer Města Litoměřice
 • J. Stich, ředitel pro inovace společnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
 • M. Iwachow, Executive Architect společnosti IBM
 • T. Siviček, ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje

16:30 – 19:00 / SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ

 

2. DEN | ÚTERÝ 6. 6. 2017

8:30 – 9:00 / Registrace účastníků

9:00 – 10:30 / WORKSHOPY 1, 2
Workshop 1 – Koncepčně řízené veřejné SMART služby (část první)

Praktický návod, důležitá doporučení, legislativní rámec i možnosti financování při aplikaci konceptu
SMART city v regionu

 • P. Nácovský, jednatel společnosti Panatec, s.r.o.

Workshop 2 – Možnosti spolupráce škol a firem 2018 – 2019

Přímá podpora spolupráce škol a firem ze strany Ústeckého kraje v letech 2018 – 2019, příklady dobré praxe: škola x firma, související legislativa potřebná ke spolupráci.

 • A. Zdeňková, vedoucí Oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání Krajského úřadu Ústeckého kraje

10:30 – 11:00 / COFFEE BREAK

11:00 – 12:30 / WORKSHOPY 3, 4
Workshop 3 – Koncepčně řízené veřejné SMART služby (část druhá)

Praktický návod, důležitá doporučení, legislativní rámec i možnosti financování při aplikaci konceptu
SMART city v regionu

 • P. Nácovský, jednatel společnosti Panatec, s.r.o.

Workshop 4 – Legislativní novinky pro malé a střední podniky

Ochrana osobních údajů zaměstnanců a zákazníků, nařízení vstoupivší v platnost v roce 2018, funkce pověřence ochrany dat, a další.

 • M. Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR
 • J. Žůrek, ředitel odboru pro styk s veřejností Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • T. Knížek, Founder&CEO společnosti Digital City, a.s.

12:30 / RAUT

Po celou dobu konference budou probíhat PREZENTACE (průmyslových zón, škol a výzkumně-vývojových kapacit Ústeckého kraje), B2B SETKÁNÍ a KONZULTACE.
Na fóru je zajištěno tlumočení ČJ – AJ. Změny v programu vyhrazeny. Účast na akci bez poplatku.