Domů » Ročník 2023 » Program 2023

TÉMA: INOVACE A TECHNOLOGIE PRO TRANSFORMACI

ČTVRTEK 09. 11. 2023

ÚČAST PREZENČNĚ / BEZ POPLATKU 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem-město


 

PROGRAM FÓRA

DOPOLEDNE

MODERÁTOR: Aleš Vlk

08:30 – 09:00 / Prezentace účastníků

09:00 – 10:25 / Dopolední blok – I. část

 • 09:00 – 09:10 / Úvodní slovo
  Iva Dvořáková, radní pro podporu podnikání, inovací a transformace, Ústecký kraj
 • 09:10 – 09:30 / Aktuální otázky rozvoje aplikovaného výzkumu v České republice
  Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace, Vláda České republiky
 • 09:30 – 09:50 / Výzkum orientovaný na Mise, příležitosti aplikovaného výzkumu v Ústeckém kraji
  Tomáš Holinka, vedoucí oddělení Strategie S3, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • 09:50 – 10:05 / Představení nové verze Regionální inovační strategie Ústeckého kraje, prioritní domény, strategické projekty a nástroje
  Zdeněk Hušek, RIS3 manažer Ústeckého kraje, Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s.
 • 10:05 – 10:15 / Představení připravovaných výzev pro podporu výzkumu z Operačního programu Spravedlivá transformace
  Jan Hlaváček, vedoucí oddělení metodiky spravedlivé transformace, Ministerstvo životního prostředí
 • 10:15 – 10:25 / Představení připravovaných výzev pro podporu výzkumu z úrovně Technologické agentury České republiky
  Milly Kuželková, regionální koordinátorka pro Ústecký a Karlovarský kraj, Technologická agentura České republiky

10:25 – 10:45 / Coffee break

10:45 – 11:55 / Dopolední blok – II. část

 • 10:45 – 11:00 / Principy a nástroje otevřených inovací
  Robert Hruška, expert pro inovace, ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
 • 11:00 – 11:10  / Dotační programy Ústeckého kraje pro podnikatele – Voucher pro podporu podnikání, Inovační voucher a Digitální voucher
  Iva Tomešová, vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a transformace , Krajský úřad Ústeckého kraje
 • 11:10 – 11:25  / Další finanční nástroje pro podporu průmyslové transformace
  Tereza Caklová, specialista na dotační poradenství a finanční nástroje, PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
 • 11:25 – 11:35  / Podpůrné programy Inovačního centra Ústeckého kraje
  Jan Wedlich, manažer rozvoje podnikání, Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s.
 • 11:35 – 11:45  / Projekty na podporu rozvoje lidských zdrojů – Job Watch
  Gabriela Nekolová, garantka Pilotního ověření nástroje Job Watch, Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s.
 • 11:45 – 11:55  / Projekty na podporu rozvoje lidských zdrojů – Welcome office
  Alena Hájková, garantka Pilotního ověření nástroje Welcome Office, Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s.

11:55 – 13:00 / Oběd

* Změna v programu vyhrazena.

 

ODPOLEDNE – paralelní odborné sekce

13:00 – 14:20 / Blok „ENERGETIKA“

Garant: Marek Hart, Key Account Manager, Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s.

 • Příklady dobré praxe: obnovitelné zdroje energie a energetická chudoba
  Michaela Valentová, vědecko-výzkumná pracovnice Fakulty elektrotechniky, České vysoké učení technické v Praze
 • Krajský energetický management
  Jan Glos, energetický manažer pro Ústecký kraj, Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace
 • Strategický projekt GET Centre UJEP
  Jan Novotný, docent Ústavu strojů a energetiky, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství
 • Strategický projekt SYNERGYS
  Antonín Tym, manažer výzkumné infrastruktury RINGEN, Univerzita Karlova
 • Strategické záměry Skupiny Sev.en v oblasti energetiky
  Pavel Farkač, manažer rozvojových a transformačních projektů, Sev.en Inntech a.s.
 • Diskuze

13:00 – 14:20 / Blok „DIGITALIZACE“

Garant: Petr Achs, RIS3 developer pro oblast digitalizace a Průmyslu 4.0, Inovační centrum Ústeckého kraje

 • Digitální perspektivy podnikání v Ústeckém kraji
  Michal Čermák, Content Manager and Analyst, Asociace pro aplikovaný výzkum v IT, z. s.
 • Představení služeb EDIH pro MSP
  David Pešek , Innovation manager, Evropské centrum pro digitální inovace ČVUT
 • Představení záměru Laboratoře robotiky a technologií (LART) pro MSP
  Jan Wedlich, manažer rozvoje podnikání, Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s.
 • Představení iniciativy AI klub
  Lukáš Rejchrt, Key Account Manager, Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s.
 • Panelová diskuze

14:20 – 14:40 / Coffee break

14:40 – 16:00 / Blok „ZELENÁ CHEMIE A NANOTECHNOLOGIE“

Garant: Klára Rothe, RIS3 developer pro oblast nanotechnologie a zelené chemie, Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s.

 • Stav nanotechnologického průmyslu v ČR a jeho trendy
  Jan Procházka, jednatel, Advanced Materials-JTJ s.r.o. z Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, z. s.
 • Komplexní recyklace lithiových baterií
  Pavel Janoš, profesor Fakulty životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; Stanislav Cingroš, jednatel, APPSEN s.r.o.
 • Nanovlákenné a nanokompozitní materiály pro širokou škálu aplikací
  Pavla Čapková, profesorka, Přírodovědecké fakulty, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • Diskuze

14:40 – 16:00 / Blok „KULTURNÍ A KREATIVNÍ ODVĚTVÍ“ 

Garant: Lucie Podrápská, manažer pro strategie a RIS3 developer pro kulturní a kreativní odvětví, Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s.

 • Podpora Kulturních a kreativních odvětví z úrovně Ústeckého kraje
  Jiří Řehák, náměstek hejtmana, oblasti cestovní ruch, kultura a památková péče, Ústecký kraj
 • Strategie podpory KKO z pohledu EU a ČR 
  Jakub Bakule, analytik, Kreativní Praha, z. ú.
 • Mapování a příprava strategie KKO Ústeckého kraje
  Alexander Olah, koordinátor pro Kulturní a kreativní odvětví, Ústecký kraj
 • Aktivity Fakulty umění a designu UJEP v oblasti Kulturních a kreativních odvětví a přesahy na region
  Michal Koleček, proděkan pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • KUMST: kreativitou k inovacím
  David Severa, manažer kreativního hubu, KUMST kreativní hub Brno
 • Diskuze

16:00 – 17:00 / Závěrečný networking

* Změna v programu vyhrazena.