Domů » Ročník 2016 » Prezentace

Brožura: Ústecký kraj – Otevřená náruč investicím 2016

Prezentace

1. den – dopolední blok:

Podpora podnikání a investic ze strany státu_Dagmar Kuchtová_SP ČR

Podpora podnikání a investic ze strany státu_Jiří Vaňásek_MPSV

Regionální rozvoj podnikatelského prostředí_G.Nekolová, T.Siviček_HSR-ÚK,ICUK

Regionální rozvoj podnikatelského prostředí_Martin Klika_KÚ ÚK

Regionální rozvoj podnikatelského prostředí_Petr Očko_ TA ČR

Regionální rozvoj podnikatelského prostředí_Karel Kučera_CzechInvest

Regionální rozvoj podnikatelského prostředí_František Jochman_KHK ČR

Regionální rozvoj podnikatelského prostředí_Jiřina Jílková_UJEP

Regionální rozvoj podnikatelského prostřední_Kamil Blažek_AFI

Praktické zkušenosti firem_Marek Switajewski_Unipetrol

Praktické zkušenosti firem_Jan Rýdl_TOS Varnsdorf

Praktické zkušenosti firem_Karel Bašta_BOHEMIA HEALING MINERAL WATERS CZ

Mezinárodní spolupráce_Grit Krause-Juettler_TU Dresden

1. den – odpolední blok – workshopy:

Workshop 1 – Rozvoj malého a středního podnikání v Ústeckém kraji

Rozvoj malého a středního podnikání v ÚK_Tomáš Novotný_MPO

Rozvoj malého a středního podnikání v ÚK_Martina Želinová Langweilová_KÚ ÚK

Rozvoj malého a středního podnikání v ÚK_Tomáš Siviček_ICUK

Rozvoj malého a středního podnikání v ÚK_Erik Bolebruch_CzechInvest

Rozvoj malého a středního podnikání v ÚK_Alena Hájková_CzechTrade

Rozvoj malého a středního podnikání v ÚK_František Jochman_KHK ÚK

Workshop 2 – Výzkum, vývoj, inovace

Výzkum, vývoj, inovace_František Svoboda_UniCRE

Výzkum, vývoj, inovace_Miloslav Frýzek_MŠMT

Výzkum, vývoj, inovace_Zdeněk Bělohlav_VŠCHT

Výzkum, vývoj, inovace_Miroslav Cingl_RIS3 manažer

Výzkum, vývoj, inovace_Milan Ganik_Nupharo

Výzkum, vývoj, inovace_Pavel Kuráň_UJEP

Workshop 3 – Využití brownfields pro průmysl a podnikání

Využití brownfields pro průmysl a podnikání_Jan Hana_MPO

Využití brownfields pro průmysl a podnikání_Jiří Bureš_CzechInvest

Využití brownfields pro průmysl a podnikání_Pavel Sovička_Panattoni

Využití brownfields pro průmysl a podnikání_Aleš Tallowitz_KÚ ÚK

Využití brownfileds pro průmysl a podnikání_Milan Ganik_Nupharo

Workshop 4 – Kvalifikovaná pracovní síla

Kvalifikovaná pracovní síla_Petr Bannert_MŠMT

Kvalifikovaná pracovní síla_Roman Kovář_KÚ ÚK

Kvalifikovaná pracovní síla_Vítězslav Štefl_SPŠS

Kvalifikovaná pracovní síla_Jaroslav Myslivec_SŠ AGC

Kvalifikovaná pracovní síla_Jaroslav Koutský_UJEP

Kvalifikovaná pracovní síla_Zdeněk Bělohlav_VŠCHT

Kvalifikovaná pracovní síla_Zdeňka Šímová_NVF

2. den:

Úvodní slovo 2. dne PF ÚK_Jiří Cienciala_KVZ

Příprava Strategie hospodářské restrukturalizace_Klára Dostálová_MMR

Příprava Strategie hospodářské restrukturalizace_Tomáš Novotný_MPO

Příprava Strategie hospodářské restrukturalizace_Jan Vozáb_Berman Group

Spolupráce v Evropském kontextu_Renata Eisenvortová_EHSV

Spolupráce v Evropském kontexu_Boris Linden_IRR

Přímé zahraniční investice a jejich vliv na rozvoj kraje_Jan Vozáb_Berman Group

Význam VaV aktivit pro restrukturalizaci kraje_Daniel Konczyna_BeePartner

Vědeckotechnický pokrok_Tomáš Siviček_ICUK

Změny v sociální oblasti pro možnost podpory restrukturalizace kraje_Tomáš Sýkora_MEPCO

Doprovodné materiály:

AFI_CZECH FOCUS Investors‘ Magazine – Ústí nad Labem Region p.18-20

AFI_CZECH FOCUS Investors‘ Magazine – first half of 2016

AFI_leaflet How Can We Help Established Investors CZ-ENG

AFI_leaflet How Can We Help Established Investors GERMAN

SPCR_SPEKTRUM

SPCR_letak

KUUK_Prezentace poradu_Srdce_regionu

KUUK_Podpora odborného vzdělávání – odpočet od základu daně z příjmu

KUUK_Nabídka na spolupraci Srdce_regionu

KUUK_A_vzor_dohoda_nezletileho_zaka_a_zamestnavatele

KUUK_B_vzor_dohoda_plnoleteho_zaka_a_zamestnavatele

Jezero_Milada