Domů » Ročník 2021 » Program 2021

TÉMA: Transformace – zažij změnu

23. – 24. 9. 2021 
ÚČAST PREZENČNĚ / ON-LINE
Inovační centrum Ústeckého kraje
Velká hradební 2800/54, 400 01 Ústí nad Labem

LINK PRO SLEDOVÁNÍ ON-LINE STREAMU: https://pfuk.streamul.cz/

heslo: forum

 
Záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu.
 

REGISTRACE

PROGRAM AKCE 2021

1. DEN | ČTVRTEK 23. 9. 2021

MODERÁTOR: Gabriela Nekolová, předsedkyně, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

08:30 – 09:00 / Registrace účastníků

09:00 – 09:10 / Zahájení a úvodní slovo hejtmana

 • Jan Schiller, hejtman, Ústecký kraj

09:10 – 09:20 / Představení problematiky a vize Ústeckého kraje 

 • Iva Dvořáková, radní, Ústecký kraj

09:20 – 12:00 / I. BLOK – Mechanismus spravedlivé transformace

09:20 – 09:35 / Plán spravedlivé územní transformace

 • Miloš Soukup, vedoucí oddělení RE:START, Ministerstvo pro místní rozvoj

09:35 – 09:50 / Operační program Spravedlivá transformace

 • Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, Ministerstvo životního prostředí

09:50 – 10:00 / Coffee break

10:00 – 10:15 / II. a III pilíř Mechanismu spravedlivé transformace 

 • Andrea Ferjenčíková, Institucionální vztahy, Evropská investiční banka Praha

10:15 – 10:30 / Plán transformace Ústeckého kraje 

 • Jana Nedrdová, vedoucí Oddělení uhelné regiony, Krajský úřad Ústeckého kraje

10:30 – 12:00 / Prezentace strategických projektů Ústeckého kraje

 • RUR – Region univerzitě, univerzita regionu: Martin Balej, rektor, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • GET Centre UJEP – Green Energy Technologies Centre of UJEP: Jan Novotný, proděkan pro rozvoj a kvalitu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Transformační centrum Ústeckého kraje: Jana Nedrdová, vedoucí Oddělení uhelné regiony, KÚ ÚK
 • SYNERGYS – systémy pro energetickou synergii: Jan Holeček, vědecký pracovník, Česká geologická služba
 • Gigafactory: Michal Křepelka, manažer útvaru rozvoje bateriových projektů, ČEZ, a.s.
 • POZATR: Petr Hauf, vedoucí oddělení projektů EU, Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ústí nad Labem
 • Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem: Petr Nedvědický, primátor,  Statutární město Ústí nad Labem, Martin Prachař, předseda představenstva, Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., 
 • H2 Triangle: Tomáš Krenc, jednatel, FOR H2ENERGY s.r.o.
 • Green Mine – celková revitalizace a resocializace lomu ČSA: Pavel Farkač, manažer projektu, Sev.en Innovations a.s.
 • Animace pro spravedlivou transformaci Ústeckého kraje: Marek Hartych, projektový manažer PRV, OP ŽP, Krajské sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje, z.s.

12:00 – 13:00 / Oběd

13:00 – 15:00 / II. BLOK – Nástroje na podporu hospodářského rozvoje (specifické potřeby regionu)

13:00 – 13:15 / Modernizační fond 

 • Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, Ministerstvo životního prostředí

13:15 – 13:30 / Národní plán obnovy 

 • Hana Mrázková, vedoucí oddělení monitoringu a IS – odbor Koordinace Národního plánu obnovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

13:30 – 13:45 / OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

 • Jan Piskáček, ředitel odboru infrastruktury pro MSP a energetických programů, Ministerstvo průmyslu a obchodu

13:45 – 14:00 / OP Zaměstnanost+ 

 • Tomáš Novotný, zástupce náměstkyně pro řízení sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce, Ministerstvo práce a sociálních věcí

14:00 – 14:15 / OP Jan Amos Komenský

 • Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

14:15 – 14:45 / Programy a nástroje Ústeckého kraje

 • Radovan Novák, vedoucí oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání, Krajský úřad Ústeckého kraje / Martin Mata, ředitel, Inovační centrum Ústeckého kraje

14:45 – 15:00 / Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 2021+

 • Jiří Starý, vedoucí oddělení řízení ITI, Magistrát statutárního města Ústí nad Labem

15:00 – 15:10 / Coffee break

15:10 – 16:20 / III. BLOK – Moderovaná diskuze: Potřeby Ústeckého kraje a jejich řešení

 • Jan Schiller, hejtman, Ústecký kraj
 • Iva Dvořáková, radní, Ústecký kraj
 • Michal Kučera, radní, Ústecký kraj
 • Zbyněk Linhart, senátor
 • Vladimír Zemánek, předseda, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
 • Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, Ministerstvo životního prostředí
 • Miloš Soukup, vedoucí oddělení RE:START, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Jan Piskáček, ředitel odboru infrastruktury pro MSP a energetických programů, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

16:20 – 16:30 / Shrnutí a závěr

16:30 – 18:00 / Networking

2. DEN | PÁTEK 24. 9. 2021

MODERÁTOR: Karel Tichý, manažer projektů, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

08:30 – 09:00 / Registrace účastníků

09:00 – 09:10 / Zahájení 

09:10 – 12:30 / IV. BLOK – Workshop česko–saské spolupráce v oblasti vodíkové ekonomiky

09:10 – 09:40 / Rozvoj vodíkové ekonomiky v prostředí Ústeckého kraje a ČR 

 • Petr Mervart, zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie
 • Vladimír Zemánek, předseda, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

09:40 – 10:00 / Rozvoj vodíkové ekonomiky v prostředí Saska

 • Katrin Seddig, Referentin, Zástupkyně Odboru Energetiky a technologií ochrany klimatu, Saské státní ministerstvo pro energetiku, ochranu klimatu, životního prostředí a zemědělství

10:00 – 10:20 / Představení v Sasku rozvíjených IPCEI projektů s vodíkovou tématikou

Peter Lucas, referent, Saské státní ministerstvo hospodářství, práce a dopravy

10:20 – 12:30 / Moderovaná diskuse, matchmaking ústeckých a saských stakeholderů

 • Zuzana Janatová, Business Development Manager, AIR PRODUCTS spol. s r.o.
 • Martin Prachař, předseda představenstva, Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
 • Jiří Hájek, ředitel, Orlen UniCRE a.s.
 • Tomáš Krenc, jednatel, FOR H2ENERGY s.r.o.
 • Jiří Vršínský, Development project manager, DEVINN s.r.o.
 • Jan Novotný, proděkan pro rozvoj a kvalitu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Rüdiger Schwarz, vedoucí projektů PtX, EDL Anlagenbau Gesellschaft
 • Sebastian Schmidt, koordinátor projektu Hydrogen Lab Görlitz, Fraunhoferův institut pro obráběcí stroje a tvářecí techniku
 • Lukas Rohleder, výkonný ředitel, ENERGY SAXONY E.V.

12:30 – 12:40 / Závěr

12:40 – 14:00 / Networking

Změny v programu vyhrazeny.
Účast na akci bez poplatku.