Domů » Prezentace

Úvodní znělka – ZDE 

DOPOLEDNÍ BLOK – NOVINKY V TÉMATU

 • Návrh Zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí a o změně některých souvisejících zákonů  – Miloslav Nič, člen, Rada pro výzkum, vývoj a inovace (videozáznam ZDE)
 • Transfer technologií a znalostí v kontextu ČR – Hana Kosová, expertka, Transfera.cz, spolek (prezentace ZDE; videozáznam ZDE)
 • Jiný pohled na inovace – Václav Velčovský, vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (prezentace ZDE; videozáznam ZDE)
 • CUIP: příklady dobré praxe – Otomar Sláma, člen kolegia rektorky pro znalostní a technologický transfer a bezpečnost, předseda správní rady Charles University Innovations Prague, Univerzita Karlova (prezentace ZDE; videozáznam ZDE)

DOPOLEDNÍ BLOK – PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

 • Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko – technologické v Praze – projekt CirkTech – Milan Petrák, ředitel, Technopark – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (prezentace ZDE; videozáznam ZDE)
 • Transfer znalostí v rámci spolupráce FS ČVUT a ORLEN Unipetrol – Tomáš Jirout, proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní (prezentace ZDE; videozáznam ZDE)
 • Podpora spin-off společností – David Stíbal, vice director, i&i Prague – biotechnologický inkubátor Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. (prezentace ZDE; videozáznam ZDE)
 • Udržitelná doprava v Česko-saském Švýcarsku – Ondřej Smíšek, vedoucí, pracoviště Děčín Fakulty dopravní, České vysoké učení technické v Praze (prezentace ZDE; videozáznam ZDE)
 • Vize UJEP v oblasti transferu technologií – Jan Slavík, prorektor pro vědu a výzkum, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (prezentace ZDE; videozáznam ZDE)

ODPOLEDNÍ BLOK – PODPŮRNÉ NÁSTROJE TRANSFERU TECHNOLOGIÍ A ZNALOSTÍ

 • Specifické potřeby rozvoje VVI a transferu technologií a znalostí v Ústeckém kraji – Iva Dvořáková, radní pro podporu podnikání, inovací a transformace, Ústecký kraj (prezentace ZDE; videozáznam ZDE)
 • Podpora transferu technologií – TAČR – Petr Konvalinka, předseda, Technologická agentura České republiky (prezentace ZDE; videozáznam ZDE)
 • Proof of Concept – OP TAK – Jan Piskáček, generální ředitel, Agentura pro podnikání a inovace (prezentace ZDE; videozáznam ZDE)
 • ICUK PLATINN – Jan Wedlich, manažer rozvoje podnikání, Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s. (prezentace ZDE; videozáznam ZDE)
 • Rozvoj ekosystému transferu technologií a znalostí – Zdeněk Hušek, RIS 3 manažer Ústeckého kraje, Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s. (prezentace ZDE; videozáznam ZDE)

PANELOVÁ DISKUSE „Podpůrné nástroje pro transfer technologií a znalostí“       

 • Milly Kuželková, regionální koordinátorka pro Ústecký a Karlovarský kraj, Technologická agentura České republiky
 • Jan Piskáček, generální ředitel, Agentura pro podnikání a inovace
 • Jan Wedlich, manažer rozvoje podnikání, Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.
 • Zdeněk Hušek, RIS 3 manažer Ústeckého kraje, Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.
 • Miloslav Nič, člen, Rada pro výzkum, vývoj a inovace

videozáznam ZDE