Domů » Prezentace 2021

1. DEN

I. BLOK – Mechanismus spravedlivé transformace (videozáznam: ZDE)

Plán spravedlivé územní transformace – Miloš Soukup, vedoucí oddělení RE:START, Ministerstvo pro místní rozvoj (videozáznam: ZDE)

Operační program Spravedlivá transformace – Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, Ministerstvo životního prostředí (videozáznam: ZDE)

II. a III pilíř Mechanismu spravedlivé transformace – Andrea Ferjenčíková, Institucionální vztahy, Evropská investiční banka Praha (videozáznam: ZDE)

Plán transformace Ústeckého kraje – Jana Nedrdová, vedoucí Oddělení uhelné regiony, Krajský úřad Ústeckého kraje (videozáznam: ZDE)

PREZENTACE STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

RUR – Region univerzitě, univerzita regionu: Martin Balej, rektor, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (videozáznam: ZDE)

GET Centre UJEP – Green Energy Technologies Centre of UJEP: Jan Novotný, proděkan pro rozvoj a kvalitu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (videozáznam: ZDE)

Transformační centrum Ústeckého kraje: Jana Nedrdová, vedoucí Oddělení uhelné regiony, KÚ ÚK (videozáznam: ZDE)

SYNERGYS – systémy pro energetickou synergii: Jan Holeček, vědecký pracovník, Česká geologická služba (videozáznam: ZDE)

Gigafactory: Michal Křepelka, manažer útvaru rozvoje bateriových projektů, ČEZ, a.s. (videozáznam: ZDE)

POZATR: Petr Hauf, vedoucí oddělení projektů EU, Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ústí nad Labem (videozáznam: ZDE)

Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem:

H2 Triangle: Tomáš Krenc, jednatel, FOR H2ENERGY s.r.o. (videozáznam: ZDE)

Green Mine – celková revitalizace a resocializace lomu ČSA: Pavel Farkač, manažer projektu, Sev.en Innovations a.s. (videozáznam: ZDE)

Animace pro spravedlivou transformaci Ústeckého kraje: Marek Hartych, projektový manažer PRV, OP ŽP, Krajské sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje, z.s. (videozáznam: ZDE)

II. BLOK – Nástroje na podporu hospodářského rozvoje (specifické potřeby regionu) (videozáznam: ZDE)

Modernizační fond – Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, Ministerstvo životního prostředí (videozáznam: ZDE)

Národní plán obnovy – Hana Mrázková, vedoucí oddělení monitoringu a IS – odbor Koordinace Národního plánu obnovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (videozáznam: ZDE)

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – Jan Piskáček, ředitel odboru infrastruktury pro MSP a energetických programů, Ministerstvo průmyslu a obchodu (videozáznam: ZDE)

OP Zaměstnanost+ – Tomáš Novotný, zástupce náměstkyně pro řízení sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce, Ministerstvo práce a sociálních věcí (videozáznam: ZDE)

OP Jan Amos Komenský – Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (videozáznam: ZDE)

Programy a nástroje Ústeckého kraje

Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 2021+ – Jiří Starý, vedoucí oddělení řízení ITI, Magistrát statutárního města Ústí nad Labem (videozáznam: ZDE)

III. BLOK – Moderovaná diskuze: Potřeby Ústeckého kraje a jejich řešení (videozáznam: ZDE)

2. DEN

IV. BLOK – Workshop česko–saské spolupráce v oblasti vodíkové ekonomiky (videozáznam: ZDE)

Rozvoj vodíkové ekonomiky v prostředí Ústeckého kraje a ČR 

Rozvoj vodíkové ekonomiky v prostředí Saska  – Katrin Seddig, zástupkyně Odboru Energetiky a technologií ochrany klimatu, Saské státní ministerstvo pro energetiku, ochranu klimatu, životního prostředí a zemědělství (videozáznam: ZDE)

Představení v Sasku rozvíjených IPCEI projektů s vodíkovou tématikou – v zastoupení Petera Lucase, referenta, Saské státní ministerstvo hospodářství, práce a dopravy představila projekt také Katrin Seddig (videozáznam: ZDE)

Moderovaná diskuse, matchmaking ústeckých a saských stakeholderů (videozáznam: ZDE)