1. DEN – 26. 9. 2022 

Zahájení

Úvodní znělka – ZDE

Jan Schiller, hejtman, Ústecký kraj (videozáznam: ZDE)

Martin Novák, Martin Novák, prorektor pro vědu, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (videozáznam: ZDE)

Blok I – Spravedlivá transformace uhelných regionů

Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj (videozáznam: ZDE)

Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce ekonomiky životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí (videozáznam: ZDE)

Jan Schiller, hejtman, Ústecký kraj (videozáznam: ZDE)

Patrik Pizinger, radní, Karlovarský kraj (videozáznam: ZDE)

Jakub Unucka, 1. náměstek hejtmana, Moravskoslezský kraj (videozáznam: ZDE)

Vladimír Dlouhý, prezident, Hospodářská komora České republiky (videozáznam: ZDE)

Blok II – Národní dimenze rozvoje vodíkového hospodářství

Petr Mervart, zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie, Ministerstvo průmyslu a obchodu (videozáznam: ZDE)

Klára Smetanová, projektová manažerka specializovaná na Modernizační fond, Státní fond životního prostředí (videozáznam: ZDE)

Jan Sochor, odborný specialista rozvoje vodíkové platformy, Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) (videozáznam: ZDE)

moderovaná diskuze (videozáznam: ZDE)

Blok III – Evropská dimenze rozvoje vodíkového hospodářství

Petr Votoupal, programový manažer, Evropská komise – Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku (videozáznam: ZDE)

Javier Navarro Espada, člen představenstva, Hydrogen Europe (videozáznam: ZDE)

Ondřej Ptáček, ředitel, PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. (videozáznam: ZDE)

Ladislav Ornst, zakladatel, Hydrogen 1 (videozáznam: ZDE)

Moderovaná diskuze (videozáznam: ZDE

Blok IV – Bariéry a problémy v rozvoji vodíkového hospodářství

Karel Tichý, RIS3 developer pro oblast vodíku, Ústecký kraj (videozáznam: ZDE)

Vladimír Zemánek, předseda, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje (videozáznam: ZDE)

Tereza Nislerová, ředitelka pro Evropské fondy, ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.; Petr Štempák, projektový manažer vodíku a biopaliv, ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. (videozáznam: ZDE)

Jan Štrobl, Business development Manager – vodík, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (videozáznam: ZDE)

Simona Mohacsi, výkonná ředitelka, Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.(videozáznam: ZDE)

Daniel Minařík, zmocněnec Moravskoslezského kraje pro rozvoj vodíkových technologií (videozáznam: ZDE)

Karel Bouzek, vedoucí Ústavu anorganické technologie a proděkan Fakulty chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (videozáznam: ZDE)

moderovaná diskuze (videozáznam: ZDE)