26. – 27. 9. 2022

ÚČAST PREZENČNĚ / ON-LINE
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem

Dvoudenní mezinárodní konference „H2 fórum 2022 – příležitost pro transformaci“ bude zaměřena na problematiku vodíku a jeho potenciálu nejen pro transformaci uhelných regionů, ale pro celou ČR a na další konsekvence i v rámci přeshraniční spolupráce.

Cílem konference je aktivně komunikovat a v širokém partnerství řady respektovaných tuzemských i zahraničních odborníků sdílet zkušenosti z oblasti rozvoje vodíkového hospodářství, které je vnímáno jako jedna z významných transformačních příležitostí na úrovni tzv. uhelných regionů v transformaci. I z toho důvodu budou na realizaci konference participovat také zástupci Moravskoslezského a Karlovarského kraje, které se mezi uhelné regiony České republiky taktéž řadí. Naléhavost tohoto tématu v posledních měsících významně narostla i v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu, která zásadním způsobem ovlivnila vnímání plánované změny evropského energetického mixu a snahy o zajištění maximální možné energetické nezávislosti a bezpečnosti Evropské unie.

Na konferenci vystoupí významné osobnosti z tuzemské i evropské úrovně. Bude využit i potenciál aktivního zapojení Ústeckého kraje do evropských vodíkových partnerství – primárně partnerství tzv. Vodíkových údolí a členství v Regionálním pilíři asociace Hydrogen Europe. Při této příležitosti bude současně prezentována Vodíková strategie Ústeckého kraje, která je prvním dokumentem tohoto typu v České republice.

H2 fórum má také ambici být prvním ročníkem putovní akce, kdy se předpokládá, že v každém roce bude tuto konferenci pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu realizovat některý z dalších krajů České republiky a hostit diskuzi na aktuální témata v oblasti vodíkové problematiky.

AKCE JE POŘÁDÁNA V RÁMCI ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE

ZÁŠTITY

Záštitu nad akcí převzal ministr pro evropské záležitosti,
Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí.