26. – 27. 9. 2022 
ÚČAST PREZENČNĚ / ON-LINE
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem-město


1. DEN | PONDĚLÍ 26. 9. 2022

MODERÁTOR: Nikita Poljakov, šéfredaktor deníku E15

08:30 – 09:00 / Registrace účastníků

09:00 – 09:15 / Zahájení

 • 09:00 – 09:05 / Jan Schiller, hejtman, Ústecký kraj
 • 09:05 – 09:10 / Martin Novák, prorektor pro vědu, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • 09:10 – 09:15 / Frans Timmermans, místopředseda, Evropská komise

09:15 – 10:30 / Blok I – Spravedlivá transformace uhelných regionů 

 • 09:15 – 09:30 / Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj
 • 09:30 – 09:45 / Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce ekonomiky životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí
 • 09:45 – 10:00 / Jan Schiller, hejtman, Ústecký kraj
 • 10:00 – 10:10 / Patrik Pizinger, radní, Karlovarský kraj
 • 10:10 – 10:20 / Jakub Unucka, 1. náměstek hejtmana, Moravskoslezský kraj
 • 10:20 – 10:30 / Vladimír Dlouhý, prezident, Hospodářská komora České republiky

10:30 – 10:50 / Coffee break

10:50 – 12:30 / Blok II – Národní dimenze rozvoje vodíkového hospodářství

 • 10:50 – 11:00 / Petr Mervart, zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • 11:00 – 11:10 / Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu, Ministerstvo dopravy
 • 11:10 – 11:20 / Klára Smetanová, projektová manažerka specializovaná na Modernizační fond, Státní fond životního prostředí
 • 11:20 – 11:30 / Jan Sochor, odborný specialista rozvoje vodíkové platformy, Česká vodíková technologická platforma (HYTEP)
 • 11:30 – 12:30 / Moderovaná diskuze

12:30 – 14:00 / Oběd

14:00 – 15:50 / Blok III – Evropská dimenze rozvoje vodíkového hospodářství

 • 14:00 – 14:15 / Petr Votoupal, programový manažer, Evropská komise – Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku
 • 14:15 – 14:30 / Javier Navarro Espada, člen představenstva, Hydrogen Europe
 • 14:30 – 14:45 / Ondřej Ptáček, ředitel, PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
 • 14:45 – 15:00 / Ladislav Ornst, zakladatel, Hydrogen 1
 • 15:00 – 15:50 / Moderovaná diskuze

15:50 – 16:10 / Coffee break

16:10 – 17:40 / Blok IV – Bariéry a problémy v rozvoji vodíkového hospodářství

 • 16:10 – 16:18 / Karel Tichý, RIS3 developer pro oblast vodíku, Ústecký kraj
 • 16:18 – 16:26 / Vladimír Zemánek, předseda, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
 • 16:26 – 16:34 / Tereza Nislerová, ředitelka pro Evropské fondy, ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.; Petr Štempák, projektový manažer vodíku a biopaliv, ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
 • 16:34 – 16:42 / Jan Štrobl, Business development Manager – vodík, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
 • 16:42 – 16:50/ Simona Mohacsi, výkonná ředitelka, Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
 • 16:50 – 16:58 / Daniel Minařík, zmocněnec Moravskoslezského kraje pro rozvoj vodíkových technologií
 • 16:58 – 17:06 / Karel Bouzek, vedoucí Ústavu anorganické technologie a proděkan Fakulty chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • 17:06 – 17:40 / Moderovaná diskuze

17:40 – 18:40 / Matchmaking aktérů

18:40              /  Závěr

PARALELNÍ SÁL – Seminář pro žadatele o dotačních příležitostech a finančních nástrojích v transformačních programech (1. DEN FÓRA – 14:00 – 17:00)

 • 14:00 – 14:10 / Zahájení
 • 14:10 – 14:25 / Operační program Doprava – Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu, Ministerstvo dopravy
 • 14:25 – 14:40 / Možnosti podpory Technologické agentury České republiky v roce 2022 – Martin Skalník, regionální koordinátor pro Liberecký kraj, Technologická agentura České republiky
 • 14:40 – 14:55 / Operační program Spravedlivá transformace – Jan Adamčík, ministerský rada, Odbor podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku, Ministerstvo životního prostředí
 • 14:55 – 15:10 / Modernizační fond – Klára Smetanová, projektová manažerka specializovaná na Modernizační fond, Státní fond životního prostředí
 • 15:10 – 15:25 / Národní plán obnovy – Jan Piskáček, ředitel odboru infrastruktury pro MSP a energetických programů, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • 15:25 – 15:40 / Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – Jan Piskáček, ředitel odboru infrastruktury pro MSP a energetických programů, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • 15:40 – 15:50 / Zprostředkující subjekt pro Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – Petr Kolář, ředitel Sekce rozvoje podnikatelského prostředí, Agentura pro podporu podnikání a inovace
 • 15:50 – 16:05 / Integrovaný regionální operační program 2021 – 2027 – Viktor Kruml, ředitel Územního odboru IROP pro Ústecký kraj, Centrum pro regionální rozvoj České republiky
 • 16:05 – 16:20 / Operační program zaměstnanost plus – Kateřina Budínová, ředitelka Odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita, Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • 16:20 – 16:35 / Strategie RE:START – příležitost pro strukturálně postižené regiony / 5. aktualizace Akčního plánu – Miloš Soukup, vedoucí oddělení RE:START, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • 16:35 – 16:50 / Operační program Jan Amos Komenský – Sylvie Samková, vedoucí Oddělení koncepce výzev OP pro VŠ a VaV, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
 • 16:50 – 17:05 / Technologická inkubace startupů – Petra Hrstková, ředitelka regionální kanceláře pro Ústecký kraj, Agentura CzechInvest
 • 17:05 / Závěr

Změny v programu vyhrazeny.

 

PROGRAM FÓRA

2. DEN | ÚTERÝ 27. 9. 2022

MODERÁTOR: Nikita Poljakov, šéfredaktor deníku E15

08:00 – 08:30 / Registrace účastníků

08:30 – 08:50 / Zahájení

 • 08:30 – 08:35 / Iva Dvořáková, radní, Ústecký kraj
 • 08:35 – 08:50 / Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu

08:50 – 11:00 / Blok V – Regionální dimenze rozvoje vodíkového hospodářství 

08:50 – 10:00 / Diskuze s ministrem průmyslu a obchodu

 • Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu
 • Petr Mervart, zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Iva Dvořáková, radní, Ústecký kraj
 • Vladimír Zemánek, předseda, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
 • Jakub Unucka, 1. náměstek hejtmana, Moravskoslezský kraj
 • Patrik Pizinger, radní, Karlovarský kraj

10:00 – 11:00 / Přednáškový blok:

 • 10:00 – 10:10 / Gabriela Nekolová, předsedkyně, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
 • 10:10 – 10:20 / Karel Tichý, RIS3 developer pro oblast vodíku, Ústecký kraj
 • 10:20 – 10:40 / Daniel Minařík, předseda představenstva Moravskoslezského vodíkového klastru
 • 10:40 – 10:50 / Patrik Pizinger, radní, Karlovarský kraj
 • 10:50 – 11:00 / Vlastimil Veselý, ředitel, Karlovarská agentura rozvoje podnikání

11:00 – 12:15 / Oběd

12:15 – 13:45 / Blok VI – Workshop “výroba, distribuce, aplikace”

 • 12:15 – 12:30 / Josef Lexa, projektový manažer, DEVINN s.r.o.
 • 12:30 – 12:45 / Pavel Farkač, manažer transformačních a rozvojových projektů, Sev.en Energy
 • 12:45 – 13:00 / Zuzana Janatová, Business Development Manager, AIR PRODUCTS spol. s r.o.
 • 13:00 – 13:15 / Aleš Laciok, Head of Research and Development, ČEZ, a. s.
 • 13:15 – 13:30 / Martin Dittrich, Business Development Director, Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o.
 • 13:30 – 13:45 / Vladimír Smrž, Business Development Manager, Cylinders Holding a.s.

13:45 – 15:00 / Blok VII – Workshop “výzkum, vývoj, vzdělávání”

 • 13:45 – 14:00 / Jan Novotný, člen vědecké rady Fakulty strojního inženýrství, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • 14:00 – 14:15 / Pavel Hrubeš, člen vědecké rady Fakulty dopravní, České vysoké učení technické v Praze
 • 14:15 – 14:30 / Jiří Hájek, generální ředitel, ORLEN UniCRE a.s.
 • 14:30 – 14:45 / Lukáš Polák, koordinátor inovačních projektů, oddělení Vodíkové technologie a inovace v energetice, ÚJV Řež, a. s.
 • 14:45 – 15:00 / Daniel Minařík, předseda představenstva Moravskoslezského vodíkového klastru

15:00 – 15:15 / Shrnutí, závěr