Seminář pro žadatele o dotačních příležitostech a finančních nástrojích

Zahájení (video: ZDE)

Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu, Ministerstvo dopravy (video: ZDE)

Martin Skalník, regionální koordinátor pro Liberecký kraj, Technologická agentura České republiky (video: ZDE)

Jan Adamčík, ministerský rada, Odbor podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku, Ministerstvo životního prostředí (video: ZDE)

Klára Smetanová, projektová manažerka specializovaná na Modernizační fond, Státní fond životního prostředí (video: ZDE)

Jan Piskáček, ředitel odboru infrastruktury pro MSP a energetických programů, Ministerstvo průmyslu a obchodu (video: ZDE)

Jan Piskáček, ředitel odboru infrastruktury pro MSP a energetických programů, Ministerstvo průmyslu a obchodu (video: ZDE)

Petr Kolář, ředitel Sekce rozvoje podnikatelského prostředí, Agentura pro podporu podnikání a inovace (video: ZDE)

Viktor Kruml, ředitel Územního odboru IROP pro Ústecký kraj, Centrum pro regionální rozvoj České republiky (video: ZDE)

Kateřina Budínová, ředitelka Odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita, Ministerstvo práce a sociálních věcí (video: ZDE)

Miloš Soukup, vedoucí oddělení RE:START, Ministerstvo pro místní rozvoj (video: ZDE)

Sylvie Samková, vedoucí Oddělení koncepce výzev OP pro VŠ a VaV, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (video: ZDE)

Petra Hrstková, ředitelka regionální kanceláře pro Ústecký kraj, Agentura CzechInvest (video: ZDE)

Závěr