1. DEN – 11. 4. 2023

Zahájení
 • Úvodní znělka – ZDE
 • Michala Hergetová, moderátorka – ZDE
 • Jan Schiller, hejtman, Ústecký kraj – ZDE
 • Jaroslav Koutský, rektor, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – ZDE
 • Úvodní prezentace pana hejtmana – Jan Schiller, hejtman, Ústecký kraj (videozáznam: ZDE, prezentace ZDE)
Tematická oblast „ENERGIE“ – evropská a národní dimenze 
 • Východiska aktualizace Státní energetické koncepce – nové směry a technologie – Antonín Beran, ředitel odboru Strategie a mezinárodní spolupráce v energetice, Ministerstvo průmyslu a obchodu – (videozáznam: ZDE, prezentace ZDE)
 • Budoucnost a energie Ústeckého kraje z pohledu Ministerstva životního prostředí – Tomáš Tesař, náměstek, Ministerstvo životního prostředí – (videozáznam: ZDE, prezentace ZDE)
 • Cíle evropské politiky – Alexandr Vondra, poslanec, Evropský parlament – (videozáznam: ZDE)
 • Důležitost regionálního přístupu pro naplnění cílů energetické tranzice – Richard Vidlička, ředitel, Český svaz zaměstnavatelů v energetice – (videozáznam: ZDE, prezentace ZDE)
 • Obnovitelné zdroje a modernizace energetiky – Štěpán Chalupa, předseda, Komora obnovitelných zdrojů energie, z.s. – (videozáznam: ZDE)
 • Pohled provozovatele soustavy na transformaci energetiky – Karel Vinkler, zástupce, České sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ředitel Strategie, ČEPS a.s.) – (videozáznam: ZDE, prezentace ZDE)
 • Dopady energetické tranzice na Ústecký kraj – Miroslav Lopour, senior manažer strategických projektů, Deloitte Advisory s.r.o. – (videozáznam: ZDE, prezentace ZDE)
Tematická oblast „ENERGIE“ – regionální dimenze
 • Představení Energetického centra Ústeckého kraje – Vladimír Skalník, ředitel, Energetické centrum Ústeckého kraje, p. o. – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
 • Energetický park GreenMine – Pavel Farkač, manažer rozvojových a transformačních projektů, Sev.en Inntech a.s. – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
 • Malé modulární reaktory ve strategii Skupiny ČEZ – Silvana Jirotková, ředitelka útvaru pro rozvoj malých modulárních reaktorů, ČEZ, a. s. – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
 • OZE v Ústeckém kraji – Skupina ČEZ– Jan Kalina, člen představenstva, ČEZ, a. s. – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
 • Přečerpávací vodní elektrárna Milada – Peter Szénásy, jednatel, EPDOR, s.r.o. – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
 • Využívání a integrace mělké a hlubinné geotermální energie – Antonín Tym, manažer výzkumné infrastruktury, Výzkumné centrum RINGEN – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
 • “Vodíková” přeměna uhelných regionů – Karel Tichý, manažer projektů, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, Rut Bízková, vedoucí, Vodíková pracovní skupina uhelných regionů – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
 • Vodíkové řešení na strategické průmyslové zóně Triangle – Tomáš Krenc, jednatel, FOR H2ENERGY s.r.o. – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
 • Budoucnost plynu v konceptu integrované energetiky – Petr Krejčí, projektový manažer Strategie, NET4GAS, s.r.o. – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
 • Energetická bezpečnost – Miroslav Štěpán, bývalý generální ředitel, Hasičský záchranný sbor – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
Tematická oblast „ENERGIE“ – panelová diskuze na téma: fakta a mýty o transformaci energetiky
 • Dana Drábová, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 • Miroslav Hašek, specialista IT v energetice, Unicorn Systems a.s.
 • Štěpán Chalupa, předseda, Komora obnovitelných zdrojů energie, z.s.
 • Pavel Farkač, manažer rozvojových a transformačních projektů, Sev.en Inntech a.s.
 • Jan Kalina, člen představenstva, ČEZ, a. s.
 • (videozáznam: ZDE)