PROGRAM KONFERENCE

11. – 12. 4. 2023 
ÚČAST PREZENČNÍ / BEZ POPLATKU
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem-město

1. DEN | ÚTERÝ 11. 4. 2023

MODERÁTORKA: Michala Hergetová

08:30 – 09:00 / Registrace účastníků

09:00 – 09:30 / Zahájení

 • 09:00 – 09:05 / Michala Hergetová, moderátorka
 • 09:05 – 09:10 / Jan Schiller, hejtman, Ústecký kraj
 • 09:10 – 09:15 / Jaroslav Koutský, rektor, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • 09:15 – 09:30 / Úvodní prezentace pana hejtmana – Jan Schiller, hejtman, Ústecký kraj

09:30 – 11:00 / Tematická oblast „ENERGIE“ – evropská a národní dimenze 

 • 09:30 – 09:45 / Východiska aktualizace Státní energetické koncepce – nové směry a technologie – Antonín Beran, ředitel odboru Strategie a mezinárodní spolupráce v energetice, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • 09:45 – 10:00 / Budoucnost a energie Ústeckého kraje z pohledu Ministerstva životního prostředí – Tomáš Tesař, náměstek, Ministerstvo životního prostředí
 • 10:00 – 10:15 / Cíle evropské politiky – Alexandr Vondra, poslanec, Evropský parlament
 • 10:15 – 10:25 / Důležitost regionálního přístupu pro naplnění cílů energetické tranzice – Richard Vidlička, ředitel, Český svaz zaměstnavatelů v energetice
 • 10:25 – 10:35 / Obnovitelné zdroje a modernizace energetiky – Štěpán Chalupa, předseda, Komora obnovitelných zdrojů energie, z.s.
 • 10:35 – 10:45 / Pohled provozovatele soustavy na transformaci energetiky – Karel Vinkler, zástupce, České sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ředitel Strategie, ČEPS a.s.)
 • 10:45 – 11:00 / Dopady energetické tranzice na Ústecký kraj – Miroslav Lopour, senior manažer strategických projektů, Deloitte Advisory s.r.o.

11:00 – 12:00 / Oběd

12:00 – 14:15 / Tematická oblast „ENERGIE“ – regionální dimenze

 • 12:00 – 12:15 / Představení Energetického centra Ústeckého kraje – Vladimír Skalník, ředitel, Energetické centrum Ústeckého kraje, p. o.
 • 12:15 – 12:30 / Energetický park GreenMine – Pavel Farkač, manažer rozvojových a transformačních projektů, Sev.en Inntech a.s.
 • 12:30 – 12:45 / Malé modulární reaktory ve strategii Skupiny ČEZ – Silvana Jirotková, ředitelka útvaru pro rozvoj malých modulárních reaktorů, ČEZ, a. s.
 • 12:45 – 13:00 / OZE v Ústeckém kraji – Skupina ČEZ – Jan Kalina, člen představenstva, ČEZ, a. s.
 • 13:00 – 13:15 / Přečerpávací vodní elektrárna Milada – Peter Szénásy, jednatel, EPDOR, s.r.o.
 • 13:15 – 13:30 / Využívání a integrace mělké a hlubinné geotermální energie – Antonín Tym, manažer výzkumné infrastruktury, Výzkumné centrum RINGEN
 • 13:30 – 13:45 / “Vodíková” přeměna uhelných regionů – Karel Tichý, manažer projektů, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, Rut Bízková, vedoucí, Vodíková pracovní skupina uhelných regionů
 • 13:45 – 14:00 / Vodíkové řešení na strategické průmyslové zóně Triangle – Tomáš Krenc, jednatel, FOR H2ENERGY s.r.o.
 • 14:00 – 14:15 / Budoucnost plynu v konceptu integrované energetiky – Petr Krejčí, projektový manažer Strategie, NET4GAS, s.r.o.

14:15 – 14:45 / Coffee break

 • 14:45 – 15:00 / Energetická bezpečnost – Miroslav Štěpán, bývalý generální ředitel, Hasičský záchranný sbor

15:00 – 16:30 / Tematická oblast „ENERGIE“ – panelová diskuze na téma: fakta a mýty o transformaci energetiky

 • Dana Drábová, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 • Miroslav Hašek, specialista IT v energetice, Unicorn Systems a.s.
 • Štěpán Chalupa, předseda, Komora obnovitelných zdrojů energie, z.s.
 • Pavel Farkač, manažer rozvojových a transformačních projektů, Sev.en Inntech a.s.
 • Jan Kalina, člen představenstva, ČEZ, a. s.

16:30              /  Závěr

PARALELNÍ SÁL – SIDE EVENT ZAMĚŘENÝ NA ENERGETICKOU GRAMOTNOST PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL (1. DEN FÓRA – 9:00 – 11:30)

 • Vladimír Skalník, ředitel, Energetické centrum Ústeckého kraje, p. o., téma: představení Energetického centra Ústeckého kraje
 • Jaromír Cais, vedoucí Ústavu strojů a energetiky, Univerzita Jana Evangelisty v Ústí nad Labem, téma: představení oborů UJEP
 • Adéla Holasová, zakladatelka, Energetická gramotnost s.r.o.
 • Miroslav Hašek, specialista IT v energetice, Unicorn Systems a.s.

Témata:

   • Zásuvkou to nezačíná, ani nekončí
   • Blackout – příčiny a následky
   • Energetická soustava – vznik a vývoj
   • Rozdíly mezi stejnosměrným a střídavým proudem
   • Rozdíly mezi jednotlivými druhy elektráren
   • Regulace výkonové odchylky
   • Energetický mix v ČR a EU
   • Výkon vs. výroba elektrické energie
   • Obchod s elektřinou
   • Stanovení cen za elektřiny
   • Závěrná elektrárna a merit order
   • Aktuální situace, zastropování cen
   • Nové směry v energetice – vodík
   • Jaderná energetika
   • Kde a jak studovat energetiku po SŠ v Ústeckém kraji
   • Aktivity Energetického centra Ústeckého kraje
   • Příklady energetických projektů v Evropě

Změny v programu vyhrazeny.

 

2. DEN | STŘEDA 12. 4. 2023

2. DEN | STŘEDA 12. 4. 2023

 

 

2. DEN | STŘEDA 12. 4. 2023

MODERÁTORKA: Michala Hergetová

08:30 – 09:00 / Registrace účastníků

09:00 – 09:10 / Zahájení

 • Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje

09:10 – 09:25 / Tematická oblast „SUROVINY A MATERIÁLY“ – národní dimenze

 • 09:10 – 09:25 / Surovinová perspektiva Ústeckého kraje z pohledu Ministerstva průmyslu a obchodu – Pavel Kavina, ředitel odboru surovinové politiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu

09:25 – 11:35 / Tematická oblast „SUROVINY A MATERIÁLY“ – regionální dimenze

 • 09:25 – 09:40 / Těžba a zpracování lithia na Cínovci – Martin Pohlodek, CEO, GEOMET s.r.o.
 • 09:40 – 09:55 / Vedlejší energetické produkty – Václav Holeček, ředitel strategie a rozvojových projektů, Silo Transport, a.s.
 • 09:55 – 10:10 / Záměry ORLEN Unipetrol RPA v oblasti cirkulární ekonomiky – Martin Růžička, ředitel úseku pro dekarbonizaci, ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
 • 10:10 – 10:25 / Výzkumné a vzdělávací aktivity v oblasti pokročilých materiálů – Michal Varady, děkan Přírodovědecké fakulty, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • 10:25 – 10:40 / Výzkum pokročilých mechanických a chemických procesů pro cirkulární ekonomiku – Milan Pospíšil, prorektor pro strategii a rozvoj Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Výzkumné centrum CirkTech
 • 10:40 – 10:55 / Projekt recyklace lithiových baterií – Pavel Janoš, profesor Fakulty životního prostředí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; Stanislav Cingroš, Development Manager, IBG Česko s.r.o.
 • 10:55 – 11:10 / Energetické využití odpadů – Slavoj Zemánek,  manažer projektu „Energetické využití odpadů“, United Energy, a.s.
 • 11:10 – 11:25 / BIOPLYN ENERGY s.r.o. = zelená energie – Síleš Petr, jednatel, BIOPLYN ENERGY s.r.o.
 • 11:25 – 11:35 / Materiálové využití odpadů jako perspektivní rozvojová oblast Ústeckého kraje – Zdeněk Hušek, RIS 3 manažer pro inovační ekosystém Ústeckého kraje, Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.

09:20 – 11:35 / Tematická oblast „DATA“ (NA PARALELNÍM SÁLE) 

 • 9:20 – 9:30 / Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje
 • 9:30 – 9:45 / Novinky v otevřených datech – Lenka Kováčová, členka týmu národní koordinátorky otevřených dat, Digitální a informační agentura
 • 9:45 – 10:00 / U SMART ZONE – Ondřej Smíšek, vedoucí pracoviště Děčín Fakulty dopravní, České vysoké učení technické v Praze
 • 10:00 – 10:15 / Projekty Datové platformy Golemio – František Hána, technický vedoucí datové platformy Golemio, Operátor ICT, a.s.
 • 10:15 – 10:30 / Datová platforma PORTABO – Tomáš Kejzlar, ředitel, Datové centrum Ústeckého kraje, p. o.
 • 10:30 – 10:45 / Bezpečnostní a datový koridor Bíliny – Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka, Město Bílina
 • 10:45 – 11:00 / Měření kvality ovzduší na území města Litoměřice – Leona Slabochová, vedoucí Oddělení ICT, Magistrát města Litoměřice
 • 11:00 – 11:15 / kAppka – sledování průtoku vody v budovách – Michal Štrobl, energetik, Magistrát města Děčín
 • 11:15 – 11:35 / Vzdělávání v IT – Roman Vaibar, vedoucí vývoje datové platformy PORTABO, Datové centrum Ústeckého kraje, p. o., Jaroslav Mareš  ředitel  Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o.

11:35 – 12:30 / Oběd

12:30 – 15:00 / Tematická oblast „LIDÉ“ 

 • 12:30 – 12:45 / Podpora vzdělávání pro budoucnost – Jindra Zalabáková, radní pro oblast školství, mládeže a sportu, Ústecký kraj
 • 12:45 – 13:00 / Aktuální otázky v odborném vzdělávání z pohledu MŠMT ČR – Jan Mareš, vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • 13:00 – 13:10 / Využití Národní soustavy kvalifikací pro upskilling a reskilling v kontextu transformačních výzev regionu – Richard Veleta, manažer tvorby standardů Národní soustavy kvalifikací, Národní pedagogický institut České republiky
 • 13:10 – 13:20 / Zkušenosti a potřeby zaměstnavatelů v oblasti kvalifikované síly pro novou energetiku – Vít Klein, konzultant a soudní znalec, Český svaz zaměstnavatelů v energetice
 • 13:20 – 13:30 / Zkušenosti a potřeby zaměstnavatelů v oblasti kvalifikované pracovní síly pro nová odvětví – Martin Růžička, ředitel úseku pro dekarbonizaci, ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

13:30 – 15:00 / Tematická oblast „LIDÉ“ – panelová diskuze na téma: motivace žáků pro studium nových oborů, motivace dospělých k celoživotnímu vzdělávání

 • Adéla Holasová, zakladatelka, Energetická gramotnost s.r.o.
 • Jiří Bréda, co-founder, kouč, Mise HERo, s.r.o.
 • Lenka Demjanová, ředitelka, SOŠEaS, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.
 • Jaroslav Mareš, ředitel, Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o.
 • Richard Veleta, manažer tvorby standardů Národní soustavy kvalifikací, Národní pedagogický institut České republiky
 • Štefan Balkó, proděkan pro rozvoj a kvalitu Pedagogické fakulty, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

15:00              /  Závěr

Změny v programu vyhrazeny.