2. DEN – 12. 4. 2023

Zahájení
 • Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje – (videozáznam: ZDE)
Tematická oblast „SUROVINY A MATERIÁLY“ – národní dimenze
 • Surovinová perspektiva Ústeckého kraje z pohledu Ministerstva průmyslu a obchodu – Pavel Kavina, ředitel odboru surovinové politiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
Tematická oblast „SUROVINY A MATERIÁLY“ – regionální dimenze
 • Těžba a zpracování lithia na Cínovci – Martin Pohlodek, CEO, GEOMET s.r.o. – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
 • Vedlejší energetické produkty – Václav Holeček, ředitel strategie a rozvojových projektů, Silo Transport, a.s. – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
 • Záměry ORLEN Unipetrol RPA v oblasti cirkulární ekonomiky – Martin Růžička, ředitel úseku pro dekarbonizaci, ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
 • Výzkumné a vzdělávací aktivity v oblasti pokročilých materiálů – Michal Varady, děkan Přírodovědecké fakulty, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
 • Výzkum pokročilých mechanických a chemických procesů pro cirkulární ekonomiku – Milan Pospíšil, prorektor pro strategii a rozvoj Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Výzkumné centrum CirkTech – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
 • Projekt recyklace lithiových baterií – Pavel Janoš, profesor Fakulty životního prostředí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; Stanislav Cingroš, Development Manager, IBG Česko s.r.o. – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
 • Energetické využití odpadů – Slavoj Zemánek,  manažer projektu „Energetické využití odpadů“, United Energy, a.s. – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
 • BIOPLYN ENERGY s.r.o. = zelená energie – Síleš Petr, jednatel, BIOPLYN ENERGY s.r.o. – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
 • Materiálové využití odpadů jako perspektivní rozvojová oblast Ústeckého kraje – Zdeněk Hušek, RIS 3 manažer pro inovační ekosystém Ústeckého kraje, Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s. – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
Tematická oblast „DATA“ (NA PARALELNÍM SÁLE)
 • Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje – (videozáznam: ZDE)
 • Novinky v otevřených datech – Lenka Kováčová, členka týmu národní koordinátorky otevřených dat, Digitální a informační agentura – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
 • U SMART ZONE – Ondřej Smíšek, vedoucí pracoviště Děčín Fakulty dopravní, České vysoké učení technické v Praze – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
 • Projekty Datové platformy Golemio – František Hána, technický vedoucí datové platformy Golemio, Operátor ICT, a.s. – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
 • Datová platforma PORTABO – Tomáš Kejzlar, ředitel, Datové centrum Ústeckého kraje, p. o. – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
 • Bezpečnostní a datový koridor Bíliny – Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka, Město Bílina – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
 • Měření kvality ovzduší na území města Litoměřice – Leona Slabochová, vedoucí Oddělení ICT, Magistrát města Litoměřice – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
 • kAppka – sledování průtoku vody v budovách – Michal Štrobl, energetik, Magistrát města Děčín – (videozáznam: ZDE)
 • Vzdělávání v IT – Roman Vaibar, vedoucí vývoje datové platformy PORTABO, Datové centrum Ústeckého kraje, p. o., Jaroslav Mareš  ředitel  Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
Tematická oblast „LIDÉ“ 
 • Podpora vzdělávání pro budoucnost – Jindra Zalabáková, radní pro oblast školství, mládeže a sportu, Ústecký kraj – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
 • Aktuální otázky v odborném vzdělávání z pohledu MŠMT ČR – Jan Mareš, vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
 • Využití Národní soustavy kvalifikací pro upskilling a reskilling v kontextu transformačních výzev regionu – Richard Veleta, manažer tvorby standardů Národní soustavy kvalifikací, Národní pedagogický institut České republiky – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
 • Zkušenosti a potřeby zaměstnavatelů v oblasti kvalifikované pracovní síly pro nová odvětví – Martin Růžička, ředitel úseku pro dekarbonizaci, ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – (videozáznam: ZDE, prezentace: ZDE)
Tematická oblast „LIDÉ“ – panelová diskuze na téma: motivace žáků pro studium nových oborů, motivace dospělých k celoživotnímu vzdělávání
 • Adéla Holasová, zakladatelka, Energetická gramotnost s.r.o.
 • Jiří Bréda, co-founder, kouč, Mise HERo, s.r.o.
 • Lenka Demjanová, ředitelka, SOŠEaS, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.
 • Jaroslav Mareš, ředitel, Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o.
 • Richard Veleta, manažer tvorby standardů Národní soustavy kvalifikací, Národní pedagogický institut České republiky
 • Štefan Balkó, proděkan pro rozvoj a kvalitu Pedagogické fakulty, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • (videozáznam: ZDE)