A. REGISTRAČNÍ ÚDAJE

  Jméno*

  Příjmení*

  Titul

  Firma / Instituce*

  Adresa firmy / instituce

  Pracovní pozice

  Země

  E-mail*

  Telefon*

  B. ZÚČASTNÍM SE

  1. den – pondělí 26. 9. 2022

  • 09:00 – 09:15 / Zahájení
  • 09:15 – 10:30 / Blok I – Spravedlivá transformace uhelných regionů
  • 10:50 – 12:45 / Blok II – Národní dimenze rozvoje vodíkového hospodářství
  • 14:00 – 15:50 / Blok III – Evropská dimenze rozvoje vodíkového hospodářství
  • 16:10 – 17:40 / Blok IV – Bariéry a problémy v rozvoji vodíkového hospodářství
  • 17:40 – 18:40 / Matchmaking aktérů
  • 14:00 – 17:00 / Seminář pro žadatele o dotačních příležitostech a finančních nástrojích v transformačních programech (paralelní sál)

  2. den – úterý 27. 9. 2022

  • 08:30 – 08:50 / Zahájení
  • 08:50 – 11:00 / Blok V – Regionální dimenze rozvoje vodíkového hospodářství
  • 12:15 – 13:45 / Blok VI – Workshop „výroba, distribuce, aplikace“
  • 13:45 – 15:15 / Blok VII – Workshop „výzkum, vývoj, vzdělávání“

  Jazyk on-line přenosu*
  (informace k aplikaci pro on-line přístup Vám budou zaslány po registraci)

  Souhlasím, v souladu s čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, aby Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ: 70892156, shromažďoval, uchovával a zpracovával:
  Osobní údaje obsažené v on-line formuláři pro účely realizace akce „H2 fórum 2022 – Příležitost pro transformaci“ a pro účely propagace této akce.
  Fotografie pořízené na akci „H2 fórum 2022 – Příležitost pro transformaci“ pro účely propagace a medializace a vytvoření bulletinu z této akce.
  Beru na vědomí a souhlasím se streamováním (živým vysíláním) programu akce.