A. REGISTRAČNÍ ÚDAJE

  Jméno*

  Příjmení*

  Titul

  Firma / Instituce*

  Adresa firmy / instituce

  Pracovní pozice

  Země

  E-mail*

  Telefon*

  B. ZÚČASTNÍM SE

  1. den – úterý 11. 4. 2023

  • 09:00 – 11:00 / TEMATICKÁ OBLAST „ENERGIE“ – dopolední blok

  • 11:00 – 12:00 / OBĚD

  • 12:00 – 14:45 / TEMATICKÁ OBLAST „ENERGIE“ – odpolední blok

  • 14:45 – 16:30 / TEMATICKÁ OBLAST „ENERGIE“ – panelová diskuze

  2. den – středa 12. 4. 2023

  • 09:00 – 11:35 / TEMATICKÁ OBLAST „SUROVINY A MATERIÁLY" nebo „DATA“ (PARALELNÍ SÁL)

  • 11:35 – 12:30 / OBĚD

  • 12:30 – 13:30 / TEMATICKÁ OBLAST „LIDÉ“

  • 13:30 – 15:00 / TEMATICKÁ OBLAST „LIDÉ“ – panelová diskuze


  Souhlasím, v souladu s čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, aby Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ: 70892156, shromažďoval, uchovával a zpracovával:

  Fotografie a videozáznamy pořízené na akci „Budoucnost Ústeckého kraje – strategické zdroje a suroviny regionu“ pro účely propagace a medializace této akce.