Prezentace ke stažení

1.den

Sekce DTM

Digitalizace stavebního řízení a Digitální technické mapy
Ing. David Valíček – Ministerstvo pro místní rozvoj

Vývoj právní úpravy technických map
Ing. Karel Štencel – Český úřad zeměměřický a katastrální

Podpora vzniku krajských digitálních technických map
Mgr. Petr Filipi – Ministerstvo průmyslu a obchodu

Aktuální informace k DTM ČR 
Mgr. Jiří Čtyroký Ph. D. – Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, vedoucí PS architektura DSŘ/DTM

Digitální technická mapa Plzeňského kraje
Ing. Antonín Procházka – Plzeňský kraj

Digitalizace stavebního řízení a Digitální technické mapy
Návaznosti s digitalizací stavebního řízení
Mgr. Zdeněk Zajíček – ICT Unie, PS Legislativa DSŘ

Výměnný formát a aktualizace údajů v DTM
Ing. Karel Vondráček – zástupce řešitelského týmu projektu v gesci MV

Digitální technická mapa optikou Asociace podnikatelů v geomatice
Ing. Jiří Bradáč, MBA a kol. – Asociace podnikatelů v geomatice

Sekce informace z krajů 

5-ti minutovky krajů – DTM, ÚAP, DP, GIS 
zástupci krajů, pracoviště GIS a IT

Sekce pořizování dat, mobilní mapování, drony  

Drony 100x jinak… 
Bc. Jan Jelínek – Ústecký kraj – vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí

Využití dat z dronů v ochraně přírody
Vladimír Hůda – EASYmap a.s.

2.den

Sekce GIS, územní plánování   

Standardizace v oblasti územního plánování – aktuální situace a výhled
Standardizace v oblasti ÚP 
Ing. Jiří Bradáč, MBA – T-MAPY spol. s r.o.; Ing. Kateřina Vrbová, Ph. D. – Ministerstvo pro místní rozvoj

Databáze ÚAP z pohledu MMR a příprava národního geoportálu územního plánování
Ing. Kateřina Vrbová, Ph. D. – Ministerstvo pro místní rozvoj

Systémové řešení sběru a distribuce informací o parkování a dobíjení energie
Registr parkování – sběr a distribuce informací o parkování
Mgr. Radovan Prokeš – CEDA Maps a.s.; Ing. Filip Týc – Ředitelství silnic a dálnic Ing. Antonín

Optimalizace výpočtu dojezdového času ZZS v Ústeckém kraji
Mgr. Martin Dolejš – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Přínosy GIS pro výkon služby Policie ČR
kpt. Mgr. Michal Jakl – Operační odbor Policejního prezidia ČR

Nový IS ZABAGED pro Zeměměřičský úřad
Ing. Ladislav Čapek, MBA – Asseco Central Europe, a.s.; Ing. Petr Dvořáček – Zeměměřický úřad, ČÚZK

Hromadné oslovení síťařů v Litoměřicích – elektronizace stavebního řízení v praxi
Ing. Tomáš Krejčí – HRDLIČKA spol s.r.o.; Ing. Leona Slabochová – město Litoměřice