Program

GIS OUTDOOR FÓRUM Ústeckého kraje 2019 v Litoměřicích 8. – 9. 10. 2019

1. den – úterý 8. 10. 2019

8:30 / Registrace

9:30 / Zahájení – úvodní slovo

 • Oldřich Bubeníček (hejtman Ústeckého kraje)
 • Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta města Litoměřice)
 • Bc. Jan Jelínek (Ústecký kraj)

10:00 – 13:00 / Sekce DTM

 • Digitalizace stavebního řízení a Digitální technické mapy
  Ing. David Valíček – Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Vývoj právní úpravy technických map
  Ing. Karel Štencel – Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Podpora vzniku krajských digitálních technických map
  Mgr. Petr Filipi – Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Aktuální informace k DTM ČR
  Mgr. Jiří Čtyroký Ph. D. – Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, vedoucí PS architektura DSŘ/DTM
 • Digitální technická mapa Plzeňského kraje
  Ing. Antonín Procházka – Plzeňský kraj
 • Digitalizace stavebního řízení a Digitální technické mapy
  Mgr. Zdeněk Zajíček – ICT Unie, PS Legislativa DSŘ
 • Výměnný formát a aktualizace údajů v DTM
  Ing. Karel Vondráček – zástupce řešitelského týmu projektu v gesci MV
 • Digitální technická mapa optikou Asociace podnikatelů v geomatice
  Ing. Jiří Bradáč, MBA a kol. – Asociace podnikatelů v geomatice

13:00 – 14:00 / Oběd pavilon NS

14:00 – 15:20 / Sekce informace z krajů

 • 5-ti minutovky krajů – DTM, ÚAP, DP, GIS
  zástupci krajů, pracoviště GIS a IT

15:20 – 16:00 / Sekce pořizování dat, mobilní mapování, drony

 • Drony 100x jinak…
  Bc. Jan Jelínek – Ústecký kraj – vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí
 • Využití dat z dronů v ochraně přírody
  Vladimír Hůda – EASYmap a.s.

13:00 – 14:30 / Sekce Pracovní skupina Smart komise ÚK

 • uzavřené jednání, probíhá paralelně se sekcí informace z krajů a pořizování dat

15:00 – 16:00 / Sekce Smart komise ÚK

 • uzavřené jednání, probíhá paralelně se sekcí informace z krajů a pořizování dat

17:00 – 19:00 / Odpolední progra

 • návštěva litoměřického biskupství
 • návštěva litoměřického podzemí/rozhledna Kalich

19:00 – 02:00 / Večerní program (raut, volná zábava)

 

2. den – středa 9. 10. 2019

10:00 – 13:00 / Sekce GIS, územní plánování

 • Standardizace v oblasti územního plánování – aktuální situace a výhled
  Ing. Jiří Bradáč, MBA – T-MAPY spol. s r.o.; Ing. Kateřina Vrbová, Ph. D. – Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Databáze ÚAP z pohledu MMR a příprava národního geoportálu územního plánování
  Ing. Kateřina Vrbová, Ph. D. – Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Systémové řešení sběru a distribuce informací o parkování a dobíjení energie
  Mgr. Radovan Prokeš – CEDA Maps a.s.; Ing. Filip Týc – Ředitelství silnic a dálnic Ing. Antonín
 • Optimalizace výpočtu dojezdového času ZZS v Ústeckém kraji
  Mgr. Martin Dolejš – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Přínosy GIS pro výkon služby Policie ČR
  kpt. Mgr. Michal Jakl – Operační odbor Policejního prezidia ČR
 • Nový IS ZABAGED pro Zeměměřičský úřad
  Ing. Ladislav Čapek, MBA – Asseco Central Europe, a.s.; Ing. Petr Dvořáček – Zeměměřický úřad, ČÚZK
 • Hromadné oslovení síťařů v Litoměřicích – elektronizace stavebního řízení v praxi
  Ing. Tomáš Krejčí – HRDLIČKA spol s.r.o.; Ing. Leona Slabochová – město Litoměřice

10:00 – 11:30 / Sekce komise pro informační technologie Asociace krajů ČR 

 • uzavřené jednání, probíhá paralelně se sekcí GIS a územního plánování

13:00 – 14:00 / Oběd a odjezd účastníků