CHEMICKÉ ASPEKTY VODÍKOVÉ EKONOMIKY 2020

Fórum proběhlo 22. října 2020 formou ONLINE přenosu

Vzhledem k vysoké připravenosti  přednášek a článků na letos dohodnuté základní téma bude po dohodě s pořadatelem tradiční  konferenční   forma nahrazena formou  svým způsobem netradiční. Vše, co  mělo být na letošním fóru předneseno, bude natočeno a posléze budou tyto nahrávky zveřejněny na webových stránkách kraje a OHK Most. Tradičním  pak zůstává vydání magazínu  organizátora  „TEMA SPECIÁL“,  a to již ve standardním  rozsahu, letos rozšířené o  odborné články, které se na plánovaný program  nevešly. K tomuto provizoriu  nás vedla snaha o nepřerušení kontinuity pořádaných fór, a to zejména v oblasti energetiky.

OHK Most

PROGRAM AKCE 2020

Možnost online připojení od 8:30

9:00 – 9:05 / Úvodní slovo – zahájení (reprezentant Ústeckého kraje)

9:05 – 9:20 / Úvodní slovo ředitele UniCRE, vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu (Hájek. J. – UniCRE)

9:20 – 9:35 / Transformace energetiky v Ústeckém kraji – role vodíku (reprezentant Ústeckého kraje)

9:35 – 9:50 / Vodíková platforma v Ústeckém kraji – potenciál spolupráce (Nekolová G. – HSR-ÚK)

9:50 – 10:00 / Přestávka

10:00 – 10:15 / Ústecký kraj – vodíkové srdce chemického průmyslu v ČR (Suchopa R., UniCRE, Loubal T., Spolchemie)

10:15 – 10:35 / Využití vodíku jako bezemisního paliva v Ústeckém kraji (Kadlec M.- Cheminvest)
10:35 – 10:50 / Budoucí trendy výroby a využití vodíku ve společnosti Unipetrol (Bystrianský V. – Unipetrol)

10:50 – 11:05 / Membránové separace ve vodíkových technologiích (Paidar. M -VŠCHT)

11:05 – 11:35 / Principy a perspektivy vodíkových technologií * (Bouzek K. – ŠCHT)

11:35 – 11:50 / Přestávka

11:50 – 12:20 / Panelová diskuze

12:20 / Závěrečné slovo – ukončení (moderátor)

*doporučená přednáška pro studenty středních škol
Moderátor: Jaromír Lederer (Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.)