AVÍZO

Jménem Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje
si Vás dovolujeme pozvat na

Chemické fórum Ústeckého kraje 2024

Motto: Chemie pomáhá všude kolem nás

Dne 26. září 2024 od 8.30 do 14.00 hodin (prezence od 7.30 hodin)
Hotel Cascade, Radniční 3, 434 01 Most

  • Účast na akci je bez poplatku
  • Pozvánka s programem a pokyny pro registraci Vám budou distribuovány během měsíce srpna. Tyto informace budou také k dispozici na webových stránkách  www.forumusteckykraj.cz
  • Výstupem z akce bude opět speciální vydání periodika OHK MOST TEMA