Kontakt

Krajský úřad Ústeckého kraje,
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Monika Mrázová
Tel: +420 475 657 914
Email: mrazova.m@kr-ustecky.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Národní výkonný tým programu RE:START

Karel Tichý
Tel: +420 725 588 903
Email: karel.tichy@mmr.cz