PONDĚLÍ 25. 9. 2017

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Akce je realizována pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

PROGRAM FÓRA

8:00 – 8:30 / REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

8:30 – 8:45 / PŘIVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ

 • G. Nekolová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí  a předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
 • M. Klika, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje, kompetence: sociální věci a bezpečnost

8:45 – 10:00 / 1. Tematický blok – Problematika zaměstnanosti a její specifika v Ústeckém kraji

 • moderátor: D. Prošková, manažer Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje

8:45 – 9:00 / úvod do problematiky

 • Prošková, výkonná manažerka Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje

9:00 – 10:00 / panelová diskuze, panelisté:

 • Klika, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje, kompetence sociální věci a bezpečnost
 • Šmíd, náměstek hejtmana Ústeckého kraje, kompetence školství, mládež a sport
 • Majerová, vedoucí oddělení koncepcí a strategií trhu práce Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
 • Gabriel, ředitel Krajské pobočky Úřadu práce v Ústí nad Labem
 • Kunc, vedoucí pracovní skupiny Trh práce a zaměstnanost Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje
 • Férová, ředitelka Střední školy lodní dopravy a technických řemesel, Děčín
 • Chmiel, personální ředitel společnosti Unipetrol RPA

10:00 – 10:15 / COFFEE BREAK

10:15 – 11:45 / 2. Tematický blok – Exekuce a zadluženost v regionu a jejich vliv na sociální statut obyvatel 

 • moderátor: G. Nekolová, náměstkyně člena vlády

10:15 – 10:30 / úvod do problematiky

 • Nekolová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí a předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

10:30 – 11:45 / panelová diskuze, panelisté:

 • Zezulka, referent Legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti České republiky
 • Licek, ředitel Sociální agentury o.s.
 • Brokeš, personální ředitel společnosti AGC Automotive Czech a.s.
 • Polanský, člen prezidia Exekutorské komory České republiky
 • Sojková, vedoucí oddělení pohledávek a exekucí pobočky Úřadu práce v Mostě
 • Hábl, centrální expert pro oblast bezdlužnosti, Agentura pro sociální začleňování

11:45 – 13:00 / OBĚD 

13:00 – 14:45 / Slavnostní vyhlášení výsledků 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost 

13:00 – 13:10 / O. Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, G. Nekolová, předsedkyně Hospodářské  a sociální rady Ústeckého kraje, Z. Vorlíček, čestný předseda Rady kvality ČR

13:10 – 14:00 / ocenění vítězů jednotlivých kategorií soutěže, předání čestných uznání všem zúčastněným soutěže

14:00 – 14:45 / prezentace vítězů a účastníků soutěže

14:45 – 15:00 / COFFEE BREAK

15:00 – 16:30 / 3. Tematický blok – Bydlení a soužití obyvatel v kontextu sociálního vyloučení

 • moderátor: Karel Tichý, odborný konzultant Úřadu zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

15:00 – 15:15 / úvod do problematiky

 • Klika, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje, kompetence sociální věci a bezpečnost

15:15 – 16:30 / panelová diskuze, panelisté:

 • Klika, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje, kompetence sociální věci a bezpečnost
 • Štěpánková, náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva Úřadu vlády
 • Nekolová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí a předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
 • Aulická Jírovcová, poslankyně Poslanecké sněmovny České republiky
 • Miklošová, starostka obce Obrnice
 • Bečvářová, ředitelka pobočky Úřadu práce v Teplicích

 

16:30 – 17:00 / ZÁVĚR 

 • Nekolová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí a předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
 • Prošková, výkonná manažerka Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje
 • Klika, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje, kompetence sociální věci a bezpečnost