Ústecký kraj zastoupený členem Rady Ústeckého kraje Jaroslavem Komínkem,
ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje
si Vás dovoluje pozvat na

1. DOPRAVNÍ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE

zaměřené na problematiku vzrůstajícího nedostatku profesionálních řidičů nákladní a autobusové dopravy

středa 1. června 2016 / 9:30–13:00 hodin
Krajský úřad Ústeckého kraje
budova „C“, Stroupežnického 1326/16, Ústí nad Labem

Dovolujeme si Vás požádat o potvrzení účasti na e-mail:
dopravni@forumusteckykraj.cz

PROGRAM

10:00 – 10:05 / Úvodní slovo – člen Rady Ústeckého kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství, Jaroslav Komínek

10:05 – 10:20 / Problematika nedostatku řidičů v osobní a nákladní silniční dopravě;
10:05 – 10:20 / Zlepšení image profese „řidič“ / Mgr. Vojtěch Hromíř, generální tajemník ČESMAD BOHEMIA z.s.

10:20 – 10:35 / Vystoupení významného dopravce působícího v ÚK k předmětné problematice

10:35 – 10:50 / Zkušenosti ÚP s rekvalifikací pro řidiče, statistiky zaměstnatelnosti rekvalifikovaných osob, získávání řidičů ze zahraničí / Ing. Jiří Pánek – Úřad práce, Krajská pobočka Ústí nad Labem

10:50 – 11:05 / Profese „řidič“ z pohledu veřejného mínění / PhDr. Přemysl Wolf, dopravní psycholog

11:05 – 11:20 / Příklad dobré praxe, začlenění rozšířeného vstupního školení do výuky / Ing. Zdeněk Krabs, ředitel Střední školy a mateřské školy v Liberci

11:20 – 11:45 / Diskuze

11:45 – 12:00 / Přestávka

12:00 – 12:30 / Představení „Regionální sektorové dohody Ústeckého kraje pro oblast autodopravy, výchovy a vzdělávání profesionálních řidičů“ / moderace diskuze Bc. Tomáš Bicera, výkonný ředitel Institutu silniční dopravy ČESMAD BOHEMIA s.r.o.

12:30 – 12:45 / Diskuze

12:45 – 13:00 / Nastavení časového harmonogramu podpisu Regionální sektorové dohody a její následné realizace
13:00 / Závěr