PODNIKATELSKÉ FÓRUM
ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

 

Program Partneři Aktuality Prezentace Fotogalerie Hosté

PROGRAM KONFERENCE

21. – 22. 9. 2015 / Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem

PONDĚLÍ 21. 9. 2015

8:30 – 9:00 / Registrace účastníků a ranní káva

9:00 – 9:15 / Zahájení

 • Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
 • Karel Novotný, náměstek ministra průmyslu a obchodu
 • Jiří Cieńciała, zmocněnec vlády pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

9:15 – 11:45 / BLOK I. PODNIKÁNÍ A INVESTICE

Podnikatelské a investiční prostředí v České republice

 • Zbyněk Pokorný, ředitel Odboru inovačního podnikání a investic, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Martin Krejčí, ředitel Divize investic CzechInvest

Podnikatelské a investiční příležitosti v Ústeckém kraji

 • František Jochman, předseda Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje
 • Ladislav Drlý, radní Ústeckého kraje pro oblast investic, majetku a ekonomiky

Potenciál mezinárodní spolupráce

 • zahraniční hosté

Praktické zkušenosti zahraničních investorů

 • Martin Durčák, člen představenstva Unipetrol, a.s.
 • Roman Vaibar, výrobní manažer Materialise, s.r.o.
 • Qidong Heng, CEO Shangai Mailing Czech, a.s.
 • Jiří Vančura, ředitel Shangai Mailing Czech, a.s.
 • Kurt Kaltenegger, Group Vice President, Head of Technology ABB Technology Ventures

Panelová diskuze

 • Karel Novotný, náměstek ministra průmyslu a obchodu
 • Martin Krejčí, ředitel Divize investic CzechInvest
 • Ladislav Drlý, radní Ústeckého kraje pro oblast investic, majetku a ekonomiky
 • Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice – AFI
 • Zdeněk Machala, ředitel výroby Chart Ferox, a.s.

11:45 – 13:00 / Oběd

13:00 – 14:30 / BLOK II. PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

Národní podpora výzkumu, vývoje a inovací

 • Martin Štícha, ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Jan Dejl, poradce ředitele odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Robin Čumpelík, ALMA Consulting Group Česká republika

Potenciál vědy, výzkumu a inovací v Ústeckém kraji

 • Tomáš Sivíček, vedoucí katedry ekonomie Univerzity J. E. Purkyně
 • Pavla Žížalová, asistent manažer PricewaterhouseCoopers ČR s.r.o.
 • Martin Balej, rektor Univerzity J. E. Purkyně
 • Jaromír Lederer, vědecký ředitel UniCRE
 • Karel Krejza, místostarosta města Litoměřice
 • Antonín Tym, manažer geotermálního projektu / Výzkumné infrastruktury RINGEN
 • Jana Nedrdová, vedoucí oddělení, Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu ÚK

14:30 – 15:00 / Coffee Break

15:00 – 17:00 / WORKSHOPY

15:00 – 16:00 / Zdravotnictví a balneologie v Ústeckém kraji – nový potenciál

moderátor: Jan Pokorný, Šéfredaktor Radiožurnálu

Úvodní prezentace:

 • Roman Vaibar, výrobní manažer Materialise, s.r.o.
 • Yveta Slišková, obchodní ředitelka Lázně Teplice, a.s.
 • Martin Zeman, tajemník vědecké rady Krajské zdravotní, a.s.
 • Vojtěch Krump, vedoucí oddělení vědy, výchovy a dalšího vzdělávání Krajské zdravotní a.s.
 • Pavel Bernáth, ředitel Zdravotního ústavu Ústí nad Labem
 • Karel Hrach, proděkan pro studium Fakulty zdravotních studií Univerzity J. E. Purkyně
 • František Och, ředitel Výzkumného ústavu balneologického v.v.i.

15:00 – 16:00 / Jak zlepšit kvalifikovanost pracovní síly
– vysoké školství Ústeckého kraje

pouze v českém jazyce

moderátor: Miroslava Kopicová, ředitelka Národního vzdělávacího fondu, o.p.s

Úvodní prezentace:

 • Zdeňka Šímová, projektová manažerka, Národní vzdělávací fond, o.p.s
 • Libor Sehnal, personální ředitel AGC Flat Glass Czech, a.s.
 • Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, o.p.s.
 • Jaromír Cais, doktorand Fakulty výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně
 • Martin Kos, manažer O2, a.s.

16:00 – 17:00 / Rozvoj výzkumu, vývoje a inovací v Ústeckém kraji

pouze v českém jazyce

moderátor: Jaromír Lederer, vědecký ředitel UniCRE

Úvodní prezentace:

 • Martin Růžička, ředitel pro výzkum a vývoj, Unipetrol, a.s.
 • Michal Kurka, ředitel správního úseku Lovochemie, a.s.
 • Antonín Tym, manažer geotermálního projektu / Výzkumné infrastruktury RINGEN
 • Luboš Knechtl, manager Inorganic Production Spolchemie, a.s.
 • Luděk Knorr, ředitel kanceláře Technologické agentury ČR

16:00 – 17:00 / Rozvoj brownfileds v Ústeckém kraji

moderátor: Karel Bořecký, Senior consultant EUFC CZ s.r.o.

Úvodní prezentace:

 • Zbyněk Pokorný, ředitel Odboru inovačního podnikání a investic, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Vladimíra Formanová, ředitelka Odboru řízení podnikatelských nemovistostí CzechInvest
 • Aleš Tallowitz, vedoucí oddělení podpory průmyslu a podnikání Krajský úřad ÚK
 • Zdeněk Machala, ředitel výroby Chart Ferox, a.s.
 • zástupce měst

17:00 / Společenské setkání

 • Prezentace technologického parku NUPHARO
 • Večeře formou rautu a networking

 

ÚTERÝ 22. 9. 2015 / EXKURZE

8:30 / odjezd autobusu

Místo odjezdu: Clarion Congress Hotel (před recepcí)

9:00 – 11:00

 • Univerzita J. E. Purkyně – Ústí nad Labem
 • Technologický park NUPHARO – Žďárek

11:00 – 12:00 / Oběd

12:00 – 15:30

 • Výzkumné a vzdělávací centrum UniCRE – Litvínov
  (Pro účel návštěvy UniCRE je nezbytné mít u sebe průkaz totožnosti)
 • Strategická průmyslová zóna Triangle – Údlice
 • Strategická průmyslová zóna Joseph – Most