PODNIKATELSKÉ FÓRUM
ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

 

Program Partneři Aktuality Prezentace Fotogalerie Hosté

PREZENTACE

Podnikatelské a investiční prostředí v ČR_Martin Krejčí_MPO

Podnikatelské a investiční prostředí v ČR_Zbyněk Pokorný_CzechInvest

Podnikatelské a investiční příležitosti v ÚK_František Jochman_KHK ÚK

Praktické zkušenosti zahraničních investorů_Martin Durčák_Unipetrol

Praktické zkušenosti zahraničních investorů_Roman Vaibar_Materialise

Národní podpora výzkumu,vývoje a inovací_Martin Štícha_MPO

Národní podpora výzkumu vývoje a inovací_Jan Dejl_MPO

Potenciál vědy, výzkum a inovací v ÚK_Jaromír Lederer_UniCRE

Potenciál vědy, výzkumu a inovací v ÚK_Pavla Žížalová, PWC_Tomáš Siviček, UJEP

Potenciál vědy,výzkumu a inovací v ÚK_Jana Nedrdová_ICUK

Potenciál vědy,výzkumu a inovací v ÚK_Karel Krejza_Antonín Tym_GTE, Litoměřice

Rozvoj výzkumu, vývoje a inovací v ÚK_Luděk Knorr_TA ČR

Zdravotnictví a balnelogie_Yveta Slišková_Lázně Teplice

Zdravotnictví a balneologie_ Martin Zeman_Vojtěch Krump_ Krajská zdravotní

Zdravotnictví a balneologie_František Och_Výzkumný ústav balneologický

Zdravotnictví a balneologie_Karel Hrach_Fakulta zdravotních studií UJEP

Zdravotnictví a balneologie_Pavel Bernáth_Zdravotní ústav Ústí

Zdravotnictví a balneologie_Roman Vaibar_Materialise

Jak zlepšit kvalifikovanou pracovní sílu_Zdeňka Šímová_Národní vzdělávací fond

Doprovodné materiály:

brožura Ústecký kraj_Otevřená náruč investicím_CZ

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

CPI Property Group_ENG_Potfolio Presentation

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice

PUBLIKACE Průmyslové zóny a brownfields ÚK _CZ

SPZ Triangle

UniCRE_obecná prezentace_cz

AFI_Podpora investorů v CR

Nupharo – prostory k pronájmu

Nupharo FAQ CZ

CzechFocus investment magazine_Czech

Aerospace industry CzechFocus investment magazine_Czech

ICT CzechFocus investment magazine_Going Green