POZVÁNKA

Vážené dámy a vážení pánové,

dovoluji si vás srdečně pozvat do Ústí nad Labem k účasti na 9. ročníku konference

„ENERGETICKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2019“

Mottem letošního ročníku konference bylo zvoleno téma:

Vize a reálná fakta o energetické bezpečnosti

Záštitu nad konferencí pro rok 2019 převzali:

ministr průmyslu a obchodu ČR – doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

prezident Hospodářské komory ČR – Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.

Termín konání: úterý 1. října 2019

Místo konání: Clarion Congress Hotel, Špitálské nám. 3517, Ústí nad Labem

Těším se na setkání s vámi a věřím, že konference bude pro vás přínosem zajímavých
a nových informací.

PROGRAM

09.00 / prezence účastníků

09.30 / zahájení konference

09.50 / „Aktuální stav plnění SEK a podmínky jejího zajištění“ – Ing. Antonín Beran (MPO)

10.10 / „Energetická bezpečnost v Evropě“ – Dr. Renata Eisenvortová (Sev.en Energy)

10.25 / diskuze

10.35 / „Kybernetická bezpečnost sítí“ – Mgr. Josef Horálek, Ph.D. (ČEZ Distribuce, a.s.)

10.55 / „Aktuální legislativa v energetice – příležitosti a rizika“

11.10 / diskuze

11.20 / přestávka na malé občerstvení

11.40 / „Mýty a fakta v oblasti ukládání radioaktivních odpadů“ – Ing. Tomáš Kovalovský
(SÚRAO)

12.00 / „Uhlíková energetika a energetická bezpečnost“ – (prezentace grantu
METACOAL) – RNDr. Juraj Franců, CSc. (Česká geologická služba, Brno)

12.15 / diskuze

12.25 / „Obnovitelné zdroje – jak dál?“ – Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING. (FŽP UJEP)

12.40 / „Nová situace a možná nezbytná opatření pro udržení frekvenční stability a bezpečnosti
elektroenergetických sítí“ – doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni)

12.55 / diskuze

13.05 / závěr

13.10 / oběd

V případě zájmu potvrďte, prosím, svou účast elektronicky nebo telefonicky na níže uvedený kontakt nejpozději do 24. 9. 2019. Účast na konferenci je bezplatná.

Kontakt: OHK Most, Ing. Jiřina Pečnerová, E-mail: reditel@ohk-most.cz, tel.: 417 637 401, GSM: 777 627 894

Pozn. Parkování je zajištěno. Pro partnery akce a přednášející je k dispozici „na jméno“ v podzemních garážích hotelu Clarion, pro ostatní účastníky před hotelem Comfort hotel (dříve Vladimír) viz. mapy v příloze.