8. ročník konference Energetické fórum Ústeckého kraje 2018

11. října 2018  / Clarion Congress Hotel
Špitálské náměstí 3517, 400 01 Ústí nad Labem

Témata letošní konference budou zaměřena na problematiku energetiky všedních dnů.

Záštitu nad konferencí pro rok 2018 převzali:

  • ministryně průmyslu a obchodu ČR – Ing. Marta Nováková
  • ministr pro životní prostředí ČR – Mgr. Richard Brabec
  • prezident Hospodářské komory ČR – Ing. Vladimír Dlouhý

PROGRAM

9.00 –9.30 / prezence účastníků

9.30 / zahájení

9.50 / Aktuální stav k plnění Státní energetické koncepce
(Ing. Tomáš Smejkal –zástupce ředitele Odboru strategie a mezinárodní spolupráce venergetice – MPO)

10.10 / Centrální zásobování teplem – pro a proti
(Ing. Petr Horák, obchodní ředitel United Energy, a.s.)

10.25 / Aktualizace územní energetické koncepce – informace
(Ing. Vladimír Skalník,Ústecký kraj, Ing. Jan Harnych, ENVIROS, s.r.o.)

10. 30 / diskuze

10.40 / Elektromobilita
(Ing. Jaromír Vorel, jednatel ŠKO-ENERGO s.r.o.)
Chytrá současnost -e/mobilita v praxi
(Mgr. Kamil Čermák,generální ředitel ČEZ ESCO, a.s.)

11.00 / Využití vodíku jako bezemisní palivo v Ústeckém regionu
(Ing. Miloš Kadlec, CHEMINVEST s.r.o.-odborný konzultant)

11.15 / diskuze

11.25 / přestávka na malé občerstvení

11.45 / Energie, spotřeba a výdaje domácností
(Ing. Jiří Vopravil, Ph.D., ředitel odboru šetření v domácnostech – zástupce Českého statistického úřadu)

12.05 / Blackout – řešení krizových stavů vdodávkách elektrické energie
(Ing. Radim Černý, člen představenstva a ředitel úseku Řízení sítí ČEZ Distribuce, a.s.)

12.20 / diskuze

12.30 / Doprovodné faktory jaderné energetiky ve vztahu k občanům
(RNDr. Jiří Slovák, ředitel SÚRAO)

12.45 / Zdroj, o kterém se ještě nemluvilo
(Ing. Miroslav Seidl, Ph.D., vedoucí stř. Kohinoor – Palivový kombinát Ústí, s.p.)

13.00 / Ukládání energie
(David Hradecký, VivisEnergy s.r.o.)

13.20 / diskuze

13.30 / oběd