Pozvánka

Vážené dámy a vážení pánové, dovoluji si vás srdečně pozvat do Ústí nad Labem k účasti na 12. ročníku konference

„ENERGETICKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2022“

Mottem letošního ročníku konference bylo zvoleno téma:
„Energetická bezpečnost a dostupnost-věc veřejná“.

Záštitu nad konferencí pro rok 2022 převzali:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
a
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
prezident Hospodářské komory ČR

Termín konání: čtvrtek 10. listopadu 2022 od 9:30 do 15:00 hodin

Místo konání: Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s., Velká Hradební 2800/54, 400 01 Ústí nad Labem

Těším se na setkání s vámi a věřím, že konference bude pro vás zdrojem zajímavých a nových informací.
Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje