Pozvánka

Vážené dámy a vážení pánové,

dovoluji si vás srdečně pozvat do Ústí nad Labem k účasti na 11. ročníku konference

„ENERGETICKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2021“

Mottem letošního ročníku konference bylo zvoleno téma:

Energetika v nových souvislostech.

Záštitu nad konferencí pro rok 2021 převzali:

  • doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
    místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy
  • Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
    prezident Hospodářské komory ČR

Termín konání: čtvrtek 21. října 2021

Místo konání:
Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s.
Velká Hradební 2800/54, Ústí nad Labem

Těším se na setkání s vámi a věřím, že konference bude pro vás přínosem zajímavých a nových informací.

Ing. Jan Schiller v.r.
hejtman Ústeckého kraje

 

Program

09.00 – 9.30 – prezence účastníků – (OHK Most)

09.30– Zahájení konference – Ing. Petr Svoboda, CSc. (Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.)

Úvodní slovo – Ing. Jan Schiller (hejtman Ústeckého kraje)
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. (prezident HK ČR)

I. BLOK – Současný stav a reálné naplňování SEK ČR

09.50 – Naplňování SEK
zástupce MPO ČR

10.10 – Dekarbonizace energetiky – sny nebo reálné vize
Doc. Miroslav Richter, Ph.D. EUR ING (FŽP UJEP)

II. BLOK – pro výrobce a distributory (ČEZ)

10.30 – Ekologizace regionu formou moderních energetických řešení
Mgr. Kamil Čermák (generální ředitel ČEZ ESCO)

10.50 – Transformace lomu ČSA, projekt Green Mine – krajina zítřka
Ing. Pavel Farkač (SEV.EN INNOVATIONS)

11.10 – Modernizace tradičních zdrojů jako nezbytná součást stability sítě a přechodu na moderní energetiku
Ing. Petr Karafiát (ekolog skupiny Sev.en Energy)

11.30 – diskuze

III. BLOK – Ústecký kraj a energetika v nových souvislostech

11.40 – Moderní energetika ve vazbě na ochranu krajiny a přírody ÚK
Ing. arch. Ondřej Beneš Ph.D. (vedoucí pracovní skupiny „krajský architekt“ – Ústecký kraj)

12.00 – Rozvoj OZE – potřeba i nutnost v rámci dekarbonizace Ústeckého kraje i ČR
Ing. Jan Kalina (generální ředitel ČEZ Obnovitelné zdroje)

12.20 – diskuze

IV. BLOK – Energetika není jen o výrobě

12.30 – Zúžení lokalit pro budoucí hlubinné úložiště v ČR a též harmonogram této
činnosti v období do cca 2030
RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D. (SÚRAO-vedoucí úseku přípravy úložišť RAO)

12.50 – Těžební organizace po sobě uklízejí a nabízí nové hodnoty
Ing. Walter Fiedler (ředitel PKÚ, s.p.)
Ing. Miroslav Seidl, Ph.D. (vedoucí střediska Kohinoor)

13.10 – diskuze

13.30 – závěr – zástupce organizátora

Možnost volných diskuzí do 14:30.

Moderátor: Ing. Petr Svoboda, CSc. (Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.)