BUSINESS FORUM
OF THE ÚSTÍ REGION

 

Program Partners News Presentation Gallery Guests

LIST OF REGISTERED GUESTS

 • AGC Flat Glass Czech, a.s.
 • AIE ČR
 • Aisan Industry Czech s.r.o.
 • Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
 • BALKANCAR CZ, s.r.o.
 • Czech Property Investments, a.s.
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
 • Česká spořitelna, a.s.
 • Dental Institut, s.r.o.
 • EDUin, o.p.s.
 • Enviteam, s.r.o.
 • ERSTE Corporate banking
 • Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.
 • Fakulta sociálně eknomická Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem
 • Fakulta zdravotnických studií Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem
 • Fakulta životního prostředí Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem
 • Generální konzulát České republiky v Drážďanech
 • Glazura, s.r.o.
 • Governance Institute, o.s.
 • Grafton Recruitment, s.r.o.
 • Hospodářská a sociální rada Lounska
 • Hospodářská a sociální rada Mostecka
 • Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
 • Changhong Europe
 • Chart Ferox, a.s.
 • Chládek a Tintěra, a.s.
 • IHK Dreseden – Průmyslovo‑hospodářská komora Drážďany
 • IHK Chemnitz – Průmyslovo‑hospodářská komora Chemnitz
 • JETRO
 • Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.
 • Kiswire, s.r.o.
 • Knauf Insulation spol. s r.o.
 • Koito Czech, s.r.o.
 • Komerční banka, a.s.
 • Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
 • Krajská zdravotní, a.s.
 • Lázně Teplice, a.s.
 • Lovechemie, a.s.
 • Magistrát města Mostu
 • ManpowerGroup, s.r.o.
 • Materialise s.r.o.
 • Město Litoměřice
 • Město Sokolov
 • Město Varnsdorf
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Národní vzdělávací fond, o.p.s.
 • Nexen Tire Corporation Czech s.r.o.
 • NOEL Plus – CV spol. s r.o.
 • Nupharo Park, a.s.
 • Obchodní kancelář Španělského velvyslanectví
 • Okresní hospodářská komora Děčín
 • Okresní hospodářská komora Chomutov
 • O2, a.s.
 • Palivový kombinát Ústí, s.p.
 • PM Group cz, s.r.o.
 • PricewaterhouseCoopers ČR, s.r.o.
 • Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
 • Sdružení pro zahraniční investice – AFI
 • Selectrona, s.r.o.
 • Severočeské doly a.s.
 • Shanghai Maling Czech, a.s.
 • Shanghai Pudong New Area
 • Schiedel, s.r.o.
 • Sněmovna parlamentu České republiky
 • Spolchemie, a.s.
 • Statutární město Děčín
 • TAKENAKA EUROPE GmbH
 • Technologická agentura České republiky
 • Technoprojekt, a.s.
 • TRCZ, s.r.o.
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Ústecký kraj
 • V Holding, s.r.o.
 • Velvyslanectví Čínské lidové republiky
 • Velvyslanectví Italské republiky
 • Viacell, s.r.o.
 • VUAnCH – UniCRE
 • Vysoká škola báňská – technologická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta
 • Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
 • Výzkumný ústav balneologický, v.v.i.
 • Výzkumný ústav hnědného uhlí, a.s.
 • Zdravotní ústav Ústí nad Labem
 • Zmocněnec vlády pro Moravskoslezský a Ústecký kraj