Program akce 2018

Hotel Clarion Ústí nad Labem
Špitálské náměstí 3517, 400 01 Ústí nad Labem

Čtvrtek 22. 3. 2018

8:30 – 9:00 / REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

9:00 – 9:30 / PŘIVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ
O. Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
R. Brabec, ministr životního prostředí

9:30 – 10:50 / I. BLOK
Chemický průmysl v Ústeckém kraji – podmínky a prostředí

9:30 – 9:50 / Aktuální aspekty českého chemického průmyslu
v kontextu vývoje odvětví v Evropské Unii
, I. Souček , SCHP ČR

9:50 – 10:10 / Chemický výzkum v Ústeckém kraji, J. Lederer, UniCRE

10:10 – 10:30 / Potenciál Ústeckého kraje v oblasti vzdělávání se zaměřením
na chemický průmysl
, M. Šidák, Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, ÚL

10:30 – 10:50 / Multimodální doprava, příležitost posílení konkurenceschopnosti
chemického průmyslu v Ústeckém kraji
, J. Sixta, expert

10:50 – 12:30 / II. BLOK
Perspektiva chemického průmyslu v Ústeckém kraji z pohledu klíčových firem

– Unipetrol RPA, M. Růžička
– Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., D. Tamchyna
– Glanzstoff – Bohemia, s.r.o., M. Grmela
– Mondi Štětí, a.s., J. Kindl
– Glencore Agriculture Czech, s.r.o., A. Martišková

12:30 – 13:30 / OBĚD

13:30 – 15:15 / III. BLOK
Potenciál Ústeckého kraje pro rozvoj nových chemických technologií

– Green chemistry, T. Loubal, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
– Nanotechnologie a nanomateriály, jako molekulární stavebnice, P. Čapková, UJEP
– Integrace vodíkové mobility v České republice, R. Černý, J. Hájek, UniCRE
– Neenergetické využití uhlí, P. Svoboda, VÚHU, a.s.
– Možnosti zpracování lithiových surovin, M. Richter, UJEP

15:15 – 15:30 / ZÁVĚR
V. Zemánek, gestor Představenstva KHK ÚK pro chemii

Moderátor: J. Lederer